Žiadosť o spristupnenie informácií

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Ing. Jozef Pribula
Hlavná 6 082 12 KAPUŠANY

Kapušany 18.01.2007
Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o sprístupnenie informácií, ktoré nie sú uvedené v uzneseniach obecného zastupiteľstva v roku 2007 a to nasledovne :

•uznesenie č. 71/2007
Ocz berie na vedomie plnenie rozpočtu za 1. polrok 2007 a schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2007 podľa predloženého návrhu.
- žiadam o sprístupnenie návrhu úpravy rozpočtu na rok 2007,

•uznesenie č. 90/2007
OcZ schvaľuje starostovi obce odmenu za 1. polrok 2007.
- žiadam o sprístupnenie výšky odmeny,

•uznesenie č. 92/2007
OcZ schvaľuje odmenu poslancom obce za 1. polrok 2007.
- žiadam o sprístupnenie výšky odmeny,

• uznesenie č. 94/2007
OcZ schvaľuje žiadosť p. Jozefa Šimka o odkúpenie použitej maringotky za zostatkovú cenu.
- žiadam o sprístupnenie výšky zostatkovej hodnoty maringlotky,

•uznesenie č. 135/2007
OcZ schvaľuje odmeny pre poslancov, hlavného kontrolóra a pracovné komisie.
- žiadam o sprístupnenie výšky odmien poslancov, hlavného kontrolóra a pracovných komisií,

•uznesenie č. 136/2007
OcZ schvaľuje starostovi obce odmenu za 2. polrok 2007.
- žiadam o sprístupnenie výšky odmeny.

Vďaka za informácie.
S pozdravom
Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.