SPRÁVA ZO ZASADNUTIA OcZ ZO DŇA 15.4.1011

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Správa zo zasadnutia OcZ zo dňa 15.4.1011
___________________________________

... Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí čítajú moju stránku a čakali na správu z posledného zasadnutia, že píšem až dnes z dôvodu pracovnej vyťaženosti pri skončení školského roka.

... Uvedené zasadnutie obecného zastupiteľstva (OcZ) prebehlo podľa schváleného programu. Predsedkyňou športovej komisie sa stala pani Guteková a zvolili sa členovia športovej a sociálnej komisie. Takže tým pádom mne sa neušla žiadna komisia. Za môjho starostovania si poslanci vyberali komisie, v ktorých chceli pracovať a v súčasnosti niekto určuje, ktorá komisia Vám bude pridelená !?

... Kontrolu plnení jednotlivých uznesení vykonal starosta obce a problém s bytom p.Gomboša jednoducho odložil, zrejme si uvedomil, že nemá šancu uspieť, pretože p.Gomboš má podpísanú platnú zmluvu na dobu neurčitú. Takže na minulom zasadnutí starosta tento problém zbytočne vyrobil. Len tak na okraj p.Kovalič mal záujem o byt na požiarnej zbrojnici, ale nie o byt p.Gomboša. Z toho jasne vyplýva, že starosta zavádzal poslancov a slová o tom, že to nie je bytový priestor sú len mlátením prázdnej slamy. Celé poschodie bol, je a bude, len bytový priestor. Ja som podpísal zmluvu s p.Gombošom, ktorú pripravila a predložila na podpis p.Matiová, takže v prvom rade ona tam mala zapracovať podmienku, ktorú schválili poslanci.

... V ďalšom bode som predložil návrh dodatku č.5/2011 k VZN č.1/2008 o poplatkoch za úkony a služby poskytované obecným úradom. Konkrétne som navrhol podstatne znížiť cintorínske poplatky, pretože ich máme až dva krát vyššie, ako niektoré mesta a obce. Napr. Žilina a Košice majú nájom za hrobové miesto na 10 rokov poplatok 16,60.-€ a Kapušany majú poplatok 33,16.-€. V obci Polomka napríklad zaplatíte za užívanie hrobového miesta na 10 rokov len 10.-€, v obci Horné Dubové za jedno hrob za to isté obdobie zaplatíte necelé 3.-€, čo predstavuje len symbolický poplatok.
Ako prvý reagoval poslanec Jakša, čo ma prekvapilo, pretože jeho reakcia bola dopredu pripravená (zrejme dostal príkaz) a obhajoval iba svoje podnikateľské aktivity v rámci cintorínskych služieb.
Ing. Lapoš tento návrh nazval populistický, ale on ešte doposiaľ žiadny návrh na obecnom zastupiteľstve nepredložil.
Poslankyňa Guteková povedal, že ju nikto neoslovil ohľadom zníženia poplatkov.
Ja som povedal, že peniaze z týchto poplatkov idú do rozpočtu obce a nemusia byť použité na ďalšiu úpravu cintorína, na čo som od poslanca Lukáča dozvedel, že nerozumiem rozpočtu obce. Takže, aj keď som sa podieľal na zostavení štyroch rozpočtov obce nevedel som, že tento krát máme v OcZ špecialistu na rozpočty a dúfam, že sa prejaví na najbližšom zastupiteľstve, keď budeme jednať o zmenách rozpočtu a príde aspoň s jedným návrhom, pretože na doterajších zastupiteľstvách iba mlčal a zdvíhal ruku.
Poslanec Matia iba uviedol neporovnateľný príklad, že vo Vranove platia aj za vodu a odpad.

Po tejto duchaplnej rozprave dal starosta hlasovať a tento návrh neprešiel pomerom hlasov 1 za a 8 poslancov proti. Hádajte, kto bol za?

Ja problém s vysokými cintorínskymi poplatkami ešte nepovažujem za uzavretý.

... Pričlenenie Gribľovca ku katastrálnemu územiu Fintíc som podporil výmenou za adekvátnu časť z ich katastra, tak aby sa náš kataster nezmenšil.

... Žiadosť o úver na úpravu Kapušianského potoka som podporil s výhradou, že mi chýba stanovisko hlavného kontrolóra obce k tomuto úveru, ktoré je potrebné pre obec, alebo pre poslancov aby správne rozhodli, nie pre banku ako to tvrdil starosta. Obec bude splácať úver, bude obec na to mať financie? To mal posúdiť v prvom rade kontrolór obce.
Ďalej som upozornil na skutočnosť, že obec bude mať prenajatý potok na 7 rokov a keď vznikne škoda na tomto potoku počas tohto obdobia, tak škody bude musieť znášať obec. Niektoré obce už nato doplatili.

... Z ďalších zaujímavých bodov bola zmena uznesenia ohľadom predaja pozemku pod kvetinárstvom. Mne stále prekáža, že minulé obecné zastupiteľstvo predalo kus z celistvého pozemku obecného úradu a teraz k tejto časti pozemku je požadovaný aj prístup.
Prečo tento pozemok nemohol byť prenajatý, tak ako máme už dlhé roky prenajatý pozemok pod budovou Jednoty? Veď prvotný účel bolo vybudovanie predajne mäsa a nakoniec máme z toho kvetinárstvo.
Bolo to tiež odhlasované ale bez môjho hlasu.

... V diskusií som sa spýtal, či bude parkovisko pred školou? Odpoveď bola pre mňa prekvapujúca – všetky auta budú parkovať v areály školy, čo je samozrejme nezmysel, pretože do školy by mali mať prístup na parkovanie len učitelia, zásobovanie a keďže je tam aj MŠ tak rodičia so škôlkarmi. Dôvod je jednoduchý – aby na školskom dvore bol čo najmenší pohyb aut z hľadiska bezpečnosti žiakov. Všetko ostatné sa malo odohrávať pred školou, ale teraz už je prekážkou aj volebný chodník, ktorý mal byť aspoň o jeden jazdný pruh ďalej, tak aby rodičia mohli bezpečne vyložiť dieťa a pokračovať ďalej v jazde.

Ešte som sa spýtal, ktorá firma robí pre obec verejné obstarávanie? Na názov firmy si nevedel spomenúť starosta ani prednosta a nenájdete ho ani v zápisnici z OcZ. Za môjho pôsobenia na úrade sme si verejne obstarávania robili sami a nemuseli sme platiť neznámej firme.

Ing. Ladislav KOKOŠKA
V Kapušanoch: 20.5.2011