Banáš na budapeštianskej konferencii "Európa na križovatke"

... V týchto dňoch píšem knihu o najšťastnejšej krajine na svete - o himalájskom kráľovstve Bhután, ktoré som mal česť prednedávnom navštíviť. Odvtedy píšem a snívam. Tak ako kedysi sníval Martin Luther King svoj americký sen, ja snívam svoj bhutánsko-európsky. Snívam o Európe šťastných ľudí, ktorým záleží na plných srdciach viac ako na plných dlaniach, ktorí sa snažia milovať svojho blížneho viac ako seba samého, ktorí bezpodmienečne rešpektujú Boží zákon: Čo dáš - to sa ti vráti. Snívam o Európe, v ktorej sa nebudeme naháňať za nekončiacim rastom hrubého národn&eacut e;ho produktu len preto , aby sme mohli splácať úroky nenažratým bankám, pre ktoré nemilosrdne ničíme prírodu a budúcnosť našich detí, snívam o Európe, kde bude práca pre ľudí radostnou aktivitou a nie každodenným plahočením sa za chlebom, kde budeme tvoriť spoločenstvo slobodných a rovnoprávnych ľudí a nie zmanipulovanú a "zglajchšaltovanú" masu, ktorej jedinou úlohou je konzumovať a robiť, a plodiť nových konzumentov a robotníkov, snívam o Európe, ktorú nevalcuje konzum, kde bude v televízii dvojhodinový film trvať dve hodiny a nie štyri, pretože je len doplnkom čoraz agresívnejšej reklamy, kde ľudia zájdu po práci do svojej krčmičky, vypijú si vínko a spolu si zasp ievajú.

Snívam o Európe, v ktorej budeme jesť vajíčka od sliepok, ktoré behajú po tráve a nie umierajú v klietkach, kde mlieko na druhý deň nesplesnivie, ale ako kedysi - skysne. Snívam o Európe, ktorej národy sa budú vzájomne obohacovať plodmi svojej kultúry a vzdelanosti a nie sa homogenizovať do jednotnej sivej, mŕtvej, zglobalizovanej masy, kde kultúra nebude považovaná za tovar podliehajúci pravidlám voľného obchodu a kde si v kine budem môcť pozrieť nielen hollywoodsku produkciu, ale aj Wajdu, Tarkowského, Bergmanna, Fassbindera, Jancsóa, Menzela, Szabóa či Nemesza, kde si národy budeme vážiť podľa sily ich ducha a nie podľa sily ich kanónov.

Snívam o Európe, kde ešte máme roľníka a nie farmárov, kde v televízii sú správy a nie headliny, kde si uctievame národné tradície a nie tradície Halloweenov a Valentínov, kde sa ľudia vo vlaku rozprávajú a necivejú na seba so slúchadlami na ušiach, kde sedíme v kaviarni preto, aby sme prežili príjemné chvíle s priateľmi prítomnými a nie esemeskovaním s priateľmi neprítomnými, kde sa susedia poznajú a dokonca sa zdravia, kde sú ľudia solidárni a pomáhajú si, kde vítame cudzinca s otvorenou náručou, lebo sme ho pozvali, a nie kde sa cudzinec do býja do nášho domu a nárokuje si našu po steľ. Snívam o Euró pe, v ktorej nás mocní nestrašia terorom, aby nás mohli "ochraňovať" a sledovať, v ktorej politici nájdu odvahu a budú sa nahlas pýtať, kto a prečo bombarduje domovy miliónom nešťastníkov, ktorí musia opúšťať svoju vlasť, ktorí sa nebudú zaoberať tým, ako rozdelia vodu tečúcu z vane, ale tým, aby nám niekto vaňu stále nederavel.

Snívam o Európe, ktorú povedú skutoční lídri a nie úradníčkovia ochotní za teplé miesto stráviť svoj život v predklone, kde slovo novinár a politik vzbudzuje úctu a nie opovrhnutie, snívam o médiách, ktoré nás budú informovať a nie manipulovať a budú s nami - občanmi spoločne hľadať pravdu a nie lož. Snívam o Európe, v ktorej sa Francúz bude držať za ruku s Angličanom, Angličan s Nemcom a Nemec s Rusom v záujme stability, prosperity a mieru. Verím, že európske krajiny nájdu odvahu, ktorú nám ukazuje Bhután, a čo do svojich ústav namiesto ukazovateľa hrub& eacute;ho národného produktu natrvalo zakotvia ukazovateľ hr ubého národné ho šťastia. Verím v Európu, kde ryba od hlavy vonia a nie smrdí, kde politické elity budú svojim národom morálnymi príkladmi. Snívam o odvážnych Európankách a Európanoch, ktorí tak, ako našli odvahu a poslali do zabudnutia fosílie moskovské, pošlú do zabudnutia aj fosílie bruselské. Ten, kto seje búrku, bude ju aj žať, lebo taký je Boží zákon. Zákonom pozemským sa dá uniknúť, Božím nie. Snívam o Európe, kde jediným kritériom rozvoja každého jednotlivca nebude snaha byť lepší ako tí druhí, ale každý z nás sa bude snažiť byť dnes lepší, ako bol včera, snívam o tom, že prestaneme hľadať smietku v oku svojho blí� �neho a budeme vyťahovať br vno z oka vlastného.

Ak súhlasíš, prepošli čo najväčšiemu množstvu ľudí, aby sa sen stal našou realitou. Prajem krásny deň.

https://www.youtube.com/watch?v=WxCjj4U3Sgw

Upozornenie
Informacie, ktore su obsahom tejto elektronickej spravy, su doverne a mozu byt pravne chranene. Tato elektronicka sprava je urcena vyhradne adresatovi. Pristup akejkolvek inej osoby k nej je neopravneny. V pripade, ze nie ste zamyslanym adresatom tejto elektronickej spravy, akekolvek jej zverejnenie, kopirovanie, rozsirovanie alebo akekolvek rozhodnutie na jej zaklade je neopravnene a moze byt povazovane za protipravne.

Warning
This electronic message contains information which is confidential and may be legally protected. This electronic message is intended for the sole use of the recipient. The access of any other person to this message is illegitimate. If you are not the intended recipient of this electronic message be aware that any disclosure, copying, distribution or use of the contents of this information is prohibited and may be regarded as illegal.
Upozornenie
Informacie, ktore su obsahom tejto elektronickej spravy, su doverne a mozu byt pravne chranene. Tato elektronicka sprava je urcena vyhradne adresatovi. Pristup akejkolvek inej osoby k nej je neopravneny. V pripade, ze nie ste zamyslanym adresatom tejto elektronickej spravy, akekolvek jej zverejnenie, kopirovanie, rozsirovanie alebo akekolvek rozhodnutie na jej zaklade je neopravnene a moze byt povazovane za protipravne.

Warning
This electronic message contains information which is confidential and may be legally protected. This electronic message is intended for the sole use of the recipient. The access of any other person to this message is illegitimate. If you are not the intended recipient of this electronic message be aware that any disclosure, copying, distribution or use of the contents of this information is prohibited and may be regarded as illegal.