Východniarsky vinš

Novoročný „východňarský“ vinč

A ja vam vinčujem na toten Novy ročok novinu,
že by sce maľi pokope calu rodzinu.

Naj še vam doma ľehko dycha,
že by bul zaplaceny pľyn i eľetrika.

Pulny mrazak mäsa, v ľadničke kolbasy,
že by še eura zvišovaľi i ženom na vlasy.
I chlopom na pivko, malu sľivovičku,
že by furt ľubeľi svoju polovičku.

Že by sce na vyplaty nešpivaľi žalmy,
aľe chodzeľi na dovoľenky dze rošňu ľem palmy.

Ešče vam vinčujem jak znam po svojemu,
ustupce glupšemu, pomožce slabšemu.
Chorim zdravičko, smoľarom ščescičko,
chudobňejšim prilepšeňe, naj šickych obchodzi trapeňe.

Zdravia, sčesca, lasky veľo do domu každeho,
hojne Božske požehnaňie z ňeba vysokeho.

To ja Vám vinšujem

Ladislav Kokoška