Otvorený list –výzva predsedovi PSK Prešov MUDr. Petrovi Chudíkovi