Kandidát na starostu obce

pp
Ž I V O T O P I S
Ing. Ladislav KOKOŠKA, CSc.

Vzdelanie:
Vysoká škola dopravná Žilina
SPŠ - strojnícka, Prešov
ZŠ Kapušany

Ďalšie vzdelanie:
VŠD Žilina - vedecká ašpirantúra,
.............. - kandidát technických vied
Ústav súdneho inžinierstva Žilina
Štúdium súdno-znalectva v strojárenstve, Menovací dekrét za súdneho znalca

Priebeh zamestnaní:
2014 - 2018 SZČO a Súdny znalec z oblasti strojárenstva
................. podnikanie vo voľných živnosti.
2007 - 2014 TUKE Košice, Fakulta výrobných technológií Prešov - odborný asistent
2003 - 2006 Obec Kapušany starosta obce
1994 - 2002 GMB Žilina, Prešov - manažér
1992 - 1993 Delta s.r.o. Žilina - manažér
1981 - 1992 Výskumný ústav koľajových vozidiel Praha, prac. Žilina - projektant
1979 - 1981 VÚ ZŤS Martin - konštruktér