Pozvánka na voľby do OcZ

Kandidáti na poslancov

VOLEBNÝ PROGRAM POSLANCOV

KANDIDÁTI NA POSLANCOV NAVRHUJÚ:

Vyčistiť kanál pod mostíkom na Železničnej ulici. 
Urobiť chodník na Železničnej ulici.
Vyrezať stromy okolo cesty na Železničnej ulici.
Dokončiť chodníky na Hlavnej ulici smerom k Agru.
Zakázať prejazd aut po Dubovej ulici, ulicu úplne uzavrieť a nechať ju len pre chodcov.
Urobiť WC pre turistov pod hradom.
Častejšie čistenie a kosenie okolo potokov obci.
Zriadiť prechod pre chodcov pri mlyne.
Vyriešiť kanalizáciu v časti obce pri mlyne.
Pripraviť stavebné pozemky po oboch stranách Slovenskej ulice.
Vyčistiť vyregulovaný potok okolo Milk-Agra.
Pravidelne kosiť park pri ZŠ, aby deti nebehali po vysokej tráve pri hraní a udržiavať hojdačky v prevádzky schopnom stave.
Vysadiť viacej kvetov do nádob na námestí, pred ZŠ, pri zdravotnom stredisku a na ďalších verejných miestach a starať sa o nich.
Vyčleniť v obci stavebné pozemky, aby si mladé rodiny mohli postaviť rodinné domy a neutekali bývať do mesta.
Urobiť nové chodníky cez dedinu okolo štvorprúdovej cesty,
Zabezpečiť prechod (chodník) z ulice Nová štvrť na Púchovskú ulicu ).
Vybudovať multifunčné ihrisko v obci.
Viac sa zamerať na rómsku komunitu - častejšie kontroly, zapájanie do VPP, udržiavanie poriadku a atď. .
V knižnici zamestnať mladú pracovníčku.