Najvyšší čas na zmenu

Najvyšší čas na zmenu

Vážení občania

Posledný čas na zmenu starostu obce a jeho verných poslancov bol pred štyrmi rokmi ale to sme nevyužili. Ale teraz po ďalších štyroch rokoch je už najvyšší čas na zmenu. Toto posledné volebné obdobie starostu obce bolo jeho najslabšie. Žiadne veľké stavby iba asfaltovanie cesty k jeho domu, teraz chodník na častí ulice zrovná tým smerom kde on býva. To, že hlavná ulica nemá ešte chodníky, to nezaujíma poslancov a ani starostu obce. Starosta mi osobne už pred dvoma rokmi sľúbil kanalizáciu a chodník, ale jeho sľuby stoja za fajku dymu.

V zastupiteľstve máme dvoch poslancov z dolného konca obce (Jakša a Lapoš), ale oni nie sú pre túto časť obce žiadnym prínosom. Oni iba poslušne zdvíhajú ruky, tak ako si želá starosta a on im zato sem tam dá nejakú objednávku.
Veď všetci vieme, že dvorným dodávateľom veľkého množstva objednávok je firma LANAKA s.r.o. , ktorej vlastníkmi sú podľa registra firiem, Lapoš, Lapošová. (http://orsr.sk/vypis.asp?ID=8702&SID=8&P=0)

Ako je to možné, keď už niekoľko rokov funguje na Slovensku elektronický kontraktačný systém (EKS) a všetky štátne podniky, štátna správa a samospráva ho musia zo zákona používať. Ja osobne dodávam tovar cez tento systém niekoľkým mestám a obciam na celom Slovensku. A čo nato povie kontrolór obce?

V posledných obecných novinách sa starosta chváli, že na ulici Nová štvrť je po jednej strane už konečne sprevádzkovaný kanál, kanál už prebrala VVS Košice a až jeden človek je už napojený. Veď tu sa nie je čím chváliť, veď je to hanba. Osobne si myslím, že tlaková kanalizácia v tejto časti obce bola zbytočná, lebo tieto pozemky sú umiestnené vedľa potoka (Ladianka) a potok má prirodzený spád, takže tu mohla kľudne byť aj gravitačná kanalizácia, možno s jednou prečerpávacou stanicou.

Ešte sa chcem vyjadriť k rekonštrukcii obecného úradu. Je dobre, že sa to robí v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy OU“, kde sa budova zateplí, vymenia sa ešte staré okna a predpokladám, že sa vymenia aj rozvody kúrenia hlavne v starej častí OU. Náklady na projekt sú vo výške 198 392,- € a spolufinancovanie obce prestavuje iba 10 442,-€. Potiaľ s tým súhlasím. Ale obecne zastupiteľstvo odsúhlasilo aj výmenu strešnej krytiny nad sobášnou miestnosťou a s tým mám problém.
Prečo ?
No v prvom rade preto, že táto krytina (degola) bola už menená asi pred 10 rokmi a záruka na túto krytinu je 20 rokov a tie ešte neubehli . A v druhom rade sa týmto rozhodnutím poslancov zabránilo do budúcna nadstavbe nad sobášnou miestnosťou, ktorú som ja mal v pláne pred 12 rokmi. Nadstavbou na sobášnou miestnosťou by sa stal obecný úrad dominantnou stavbou v obci, pretože doteraz je to iba „učupená chyža“, stále rovnaká ako keď tam bol doktor (okolo roku 1970).

Na záver Vás vážení občania chcem požiadať aby ste prišli k voľbám, aby ste volili s rozumom aby ste si zvolili vedenie obce, za ktorých činy sa v budúcnosti nebudete musieť hanbiť.

Volte s rozumom, voľte so srdcom, voľte vzdelaných a kreatívnych ľudí, voľte rodákov.

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.
V Kapušanoch: 07.11.2018