Trianonská zmluva

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

V roku 2020 končí 100- ročná platnosť TRIANONSKEJ zmluvy a s ňou súvisiace aj všetky, doteraz platné zmluvy. Už som Vás o tom nedávno informoval.

Situácia je mimoriadne vážna.

Sme tesne pred rozhodujúcimi voľbami za doterajšej krátkej existencie Slovenskej republliky.

Mnohí vôbec nechápu, čo sa dnes deje. Nerozumejú slovám Harabina, že nám vzali Vlasť a my si ju musíme vziať spät !!!

Dnes považujeme existenciu Slovenska za samozrejmosť. No vôbec to tak nemuselo byť. Stačí, keď si pripomenieme udalosti spred takmer sto rokov.

Štvrtého júna 1920 bola vo francúzskom versailleskom zámku Trianon podpísaná zmluva medzi víťaznými dohodovými mocnosťami, Maďarskom, Československom, Rumunskom a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov. Tu sa definitívne potvrdil rozpad Uhorska na viacero štátov.

Hoci Maďarsko podpísalo a ratifikovalo Trianonskú mierovú zmluvu, s novým stavom sa dodnes nezmierilo. Trianon sa v Maďarsku dodnes chápe ako "krivda" spáchaná na maďarskom národe.

Maďarský parlament prijal 31. mája 2010 návrh vládneho bloku Maďarský občiansky zväz-Fidesz a Kresťanskodemokratická ľudová strana (Fidesz-KDNP), ktorým stanovili 4. jún, výročie Trianonskej mierovej zmluvy, za Deň národnej spolupatričnosti. V prijatom zákone je mierová zmluva označená za "najväčšiu tragédiu maďarstva".
Kto vie, aká je dnes kritická situácia na juhu nášho štátu v oblasti uplatňovania základných ľudských práv – účasti štátotvorného národa na riadení verejných záležitostí, vzdelávania v materinskom jazyku detí slovenských rodičov, obmedzovania prístupu k zamestnaniu obyvateľov s podmienkou ovládania menšinového jazyka v samosprávach, orgánoch štátnej správy, školách a podnikateľskej obci, nesprístupňovania informácií v štátnom jazyku samosprávami, sústavné ignorovanie štátneho jazyka a provokačné porušovania jazykového zákona musí považovať akékoľvek ďalšie menšinové požiadavky za obludnú provokáciu, vyvolávanie nenávisti, národnostného napätia a medzinárodných konfliktov.

A čo sa dnes deje ? Komplexne premyslený, cielený útok na všetky mocenské štruktúry Slovenskej republiky - cieľ totálny rozklad štátnosti. Bugárova strana MOST HÍD zavelila do útoku. Do tohto úplne zapadá oživenie Veľkého Uhorska. Pre Vašu informovanosť a lepšie pochopenie vážnosti situácie pre slovenský národ pripájam prílohy. Úsudok si urobte každý sám.

PrílohaVeľkosť
Slovßci (1).doc30 KB
Bugárova strana chce revíziu Trianonu (1).doc92.5 KB
Diskusia k revízii Trianonu.doc4.92 MB
Trianon, mřty a skutonosti.doc47.5 KB