Sulíkov pyramídový podvod

> Ako možno držať ľudí na uzde alebo Sulíkové (Miklošove a niektorých
> iných) snahy o zavedenie amerických modelov manipulovania s ľudmi.
> Pozorne prečítaj a pošli to ďalej – aj s prílohami článkov z novín. Je
> dôležité, aby sa o tomto superpodvode a superožobračení na národe
> dozvedelo čo najviac ľudí.

> Superhrubá mzda je len prvý krok Sulíkovho „scenára“. Ďalšími krokmi majú byť:
> – platenie odvodov samotnými zamestnancami (teda už nie cez mzdovú
> učtáreň zamestnávateľa).
> – zdobrovoľnenie platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie,
> ktorého dôsledkom (a to je viac ako isté) bude:
> = neplatenie odvodov väčšiny aktívneho obyvateľstva; = následkom toho
> sa absolútne zrúti systém sociálneho poistenia, pretože do Sociálnej
> poisťovne nebude plynúť dostatok peňazí potrebných na každomesačné
> vyplácanie dôchodkov.
> Štát ale garantuje solventnosť Sociálnej poisťovne, takže by to mal
> dorovnať. Pri tak vysokom výpadku odvodov však štátna kasa by na to
> nemala – ak by dorovnala takýto vysoký deficit, zrútili by sa
> absolútne štátne financie, čo by viedlo k štátnemu bankrotu; preto má
> Sulík vymyslený ďalší krok:

> Zrušenie sociálneho poistenia ako štátom garantovaného systému
> sociálneho zabezpečenia.
> Keďže Ústava SR garantuje občanom sociálne zabezpečenie v chorobe a
> starobe, vymysleli Sulíkovci ďalší „geniálny“ krok:
> Namiesto dôchodku bude dostávať každý občan SR – bez ohľadu na výšku
> príjmov- tzv. „odvodový bonus“ , čo je v podstate štátna sociálna
> dávka v sume 113 eur!

> Spolu so zavedením odvodového bonusu však zrušia všetky štátne
> sociálne dávky (napr. prídavky na deti, materské dávky, sirotské
> dôchodky, príspevky na bývanie, podporu v hmotnej núdzi, ) ale aj
> všetky druhy plnení , ktoré teraz vypláca sociálna poisťovňa
> (starobné, invalidné, sirotské a vdovské dôchodky, podporu v
> nezamestnanosti, úrazovú rentu a pod.).
> Ak sa utešujete, že vy už dostávate starobný dôchodok a vás sa to
> netýka, ste na omyle:

> ak nebude každý mesiac plynúť dostatok finančných prostriedkov do
> Sociálnej poisťovne (odvody), nebude z čoho dôchodky vyplácať.
> Keď s týmito nápadmi prišiel Sulík v roku 2006 na MPSVR, kde som vtedy
> bola štátnou tajomníčkou, pýtala som sa ho, ako chce riešiť sociálne
> zabezpečenie ľudí, ktorí nemôžu pracovať (starí, invalidi, chorí,
> nezamestnaní, deti). arogantne odvetil, že to už nie je jeho problém,
> že si mali šetriť po celý život).
> Následne budú finanční žraloci (sú
kromné komerčné poisťovne) lákať
> ľudí, aby sa komerčne poistili - budú im spievať ľúbivé šlágre o
> švajčiarskych dôchodkoch a podobné nezmysly.
> V skutočnosti pôjde len o dobre premyslený obchod finančníkov založený
> na pyramídovej hre.
> No „blbý a dôverčivý“ národ im na to zaiste naletí.
> V zdravotníctve bude zrušenie povinného zdravotného poistenia znamenať
> zastavenie financovania nemocníc, polikliník a iných poskytovateľov
> zdravotnej starostlivosti terajšími zdravotnými poisťovňami (tieto
> okamžite zmenia svoje produkty a budú ponúkať komerčné zdravotné
> poistenia v skutočnosti už aj sú komerčnými poisťovňami, aj keď
> prevažne hospodária s verejnými zdrojmi, t. j. s tým, čo im každý
> mesiac odvádzame).

> Následnú neschopnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prežiť
> enormné zadlženie znamená ich okamžitú exekúciu a predaj do súkromných
> rúk opäť finančných žralokov typu Penta (preto sa aj pripravuje
> premena verejných nemocníc na obchodné spoločnosti, aby sa otvorila
> cesta k exekúciám už aj dnes zadlžených nemocníc).

> Všetky tieto kroky znamenajú absolútny krach verejného zdravotníctva
> hneď na začiatku, čo povedie k urýchleniu privatizácie zvyšku
> zdravotníckych zariadení a k zavedeniu úplného hradenia celej
> zdravotnej starostlivosti. Následne začnú tí istí finanční žraloci
> lákať ľudí na súkromné komerčné zdravotné poistenie – ale
> POZOR: poistia výlučne mladých a zdravých ľudí – ľudí 50+ a tých,
> ktorí už majú nejakú chorobu vôbec nepoistia, no aj tí šťastlivci,
> ktorých poistili, sa nevyhnú sklamaniu, ak ochorejú chorobou, ktorá
> vyžaduje nákladnú liečbu, pretože ani komerčná poisťovňa im celú
> liečbu neuhradí – bude mať svoje vnútorné dokumenty o limitoch úhrad.
> POZNÁMKA: už dnes sa finanční žraloci prostredníctvom nastrčených ľudí
> v zdravotných poisťovniach a na Ministerstve zdravotníctva, ale aj u
> niektorých zriaďovateľov (najmä VÚC) usilujú dostať nemocnice do
> krachu tým, že im nedávajú dosť financií ; je to preto, aby tieto po
> transformácii na akciové (čiže obchodné ) spoločnosti išli urýchlene
> do krachu a aby ich potom PENTA a podobní žraloci čo najlacnejšie
> skúpili. Následne zrušia „nelukratívne“ oddelenia a zavedú vysoké
> platby za liečbu (pozor: nielen za lieky, ale aj za vyšetrenie a
> ošetrenie) bez toho, aby riešili problém, kde a hlavne za čo sa budú
> bežní ľudia liečiť!

> Suma sumárum: len naozaj bohatí – miliardári (zlodeji, ktorí rozkradli
> tento štát a špekulanti) budú mať na platenie liečby. Avšak tí nebudú
> potrebovať naše kliniky – pôjdu za svoje peniaze do Švajčiarska.
> Kto neverí, nech si preštuduje Sulíkove knihy o odvodovom bonuse;
> pozor: treba ich však čítať v kontexte na súčasný systém sociálneho
> zabezpečenia a systém zdravotnej starostlivosti.
> Priatelia, skúste si položiť otázky:

> Máte toľko peňazí, by ste si z nich dokázali zabezpečiť prostriedky na
> dožitie v starobe, chorobe a v prípadnej strate zamestnania? A ak máte
> dosť našetrené, ste si istí, akú skutočnú hodnotu budú mať tieto
> úspory o 5-15-20 rokov pri súčasných turbulenciách na svetových
> finančných trhoch, ktoré ako predpovedajú odborníci budú najmenej 20
> rokov permanentné?

> Máte toľko peňazí, aby ste si v prípade vážnej choroby alebo operácie
> mohli zaplatiť finančne náročné liečby či medicínske zákroky? Viete
> vôbec, koľko taká liečba stojí, že to môže byť rádovo niekoľko
> miliónov korún?

> Nemá tento scenár nezodpovedného šialenca znaky genocídy tentokrát už
> nielen najslabších sociálnych vrstiev, ale aj strednej vrstvy??

> S pozdravom
> JUDr. Emília Kršíková