male ...info o NAŠOM písme pred r. 863 (príchod Cyrila a Metoda)