Tézy USA vo vzťahu k Rusku a k slovanským národom!!!

Pozn: Tézy nanajvýš aktuálne na zopakovanie a zapamätanie si najmä dnes...

> AK ANI TIETO TÉZY NIEKOMU NEOTVORIA OČI, KEĎ BUDE ČÍTAŤ TIETO
> „TÉZY“, VÝROKY A PERLY „CHORÉHO“ DUCHA TÝCH TZV.
> ZÁPADNÝCH DEMOKRATOV A POLITIKOV V JEDNEJ OSOBE, A NEZAČNE
> ROZMÝŠĽAŤ VLASTNOU HLAVOU - BEZ DNEŠNEJ MASÍVNEJ PROPAGANDY
> SPOMÍNANÝCH PREDSTAVITEĽOV TZV. ZÁPADNÝCH DEMOKRACII, KTORÁ SA
> NA NÁS VALÍ Z KAŽDEJ STRANY -, TAK POTOM ČLOVEKOVI, KTORÝ TÝCHTO
> PREDSTAVITEĽOV POZNÁ ASPOŇ ZO SPRÁV A POČUTIA, A KTORÍ SA DNES
> EŠTE STÁLE VYSTATUJÚ, ŽE ONI VYHRALI TZV. „STUDENÚ VOJNU“,
> TAK TAKÉMU „HOMO SAPIENS“ FAKT NIETO POMOCI...
>
> TÉZY VRCHOLNÝCH ANGLOSASKÝCH POLITIKOV, V NIE TAK DÁVNEJ
> MINULOSTI, O NÁS SLOVANOCH A O RUSKOM NÁRODE ZVLÁŠŤ!!!
>
> B. CLINTON:
> "Cieľom NATO v budúcnosti je nasadiť mierové sily v regiónoch
> etnických konfliktov a hraničných sporov od Atlantického oceánu
> po pohorie Ural." - smernica prezidenta USA B. Clintona č. 13,
> február 1992
>
> „... Na privedenie Jeľcina k moci sme minuli mnoho miliárd
> dolárov, ale viac ako sa nám to vyplatilo, vyradili sme konkurenta
> – Rusko a za zanedbateľné ceny sme z Ruska odčerpali 20-tisíc
> ton medi, 15-tisíc ton hliníka. " 2 tisíc ton " ako je cézium,
> berýlium, stroncium a mnohé ďalšie komodity. Zisk USA za
> privedenie Jeľcina k moci bol viac ako 5700 %. To sa ešte nikdy v
> histórii nestalo!".
> - posolstvo prezidenta USA B. Clintona „O stave krajiny“ zo 7.
> februára 1997.
>
> G. KISSINGER:
> „Kolaps Sovietskeho zväzu je bezpochyby najdôležitejšou
> udalosťou našej doby a Bushova administratíva preukázala úžasné
> schopnosti vo svojom prístupe k tomuto problému... Uprednostním
> chaos a občiansku vojnu v Rusku pred tendenciou zjednotiť ho do
> jediného, silného, centralizovaného štátu.
>
> BRITSKÝ PREMIÉR JOHN MAJOR:
> „Úlohou Ruska po prehratej „Studenej vojne“ je poskytnúť
> zdroje prosperujúcim krajinám. Ale na to potrebujú len cca 50-60
> miliónov ľudí.“
>
> MARGARET THATCHEROVÁ:
> "Na území Ruska je ekonomicky opodstatnené, aby tam žilo tak cca
> 15 miliónov ľudí, ktorí slúžia studniam a baniam."
>
> PORADCA PREZIDENTA USA ZBIGNIEW BRZEZINSKI:
> "Čím menšia bude populácia na tomto území (ZSSR a Rusko), tým
> úspešnejší bude jeho rozvoj zo strany Západu." "Slovania“ -
> Rusi, Bielorusi, Ukrajinci - sú najvzdornejšie národy na svete.
> Možno ich zničiť, ale nie dobyť. Preto treba toto semienko
> zlikvidovať v zárodku." "Hitler bol hlúpy chlapec, správal sa
> otvorene. Nebudeme mať stopy."
>
> GEORGE SOROS: spuchlej ropuchák do kdy budeš otravovať a nenávidet SLOVANY ty psí bastarde aj s tvým synkem....
> „Potrebujeme Ukrajinu AKO TORPÉDO VO VOJNE S RUSKOM. Osud občanov
> tejto krajiny sa nás vôbec netýka.“