Stále nie je jasné o čo tu ide Slovania ?

Niekoľko vyjadrení známych osobností z nedávnej minulosti, ktorí sa podieľali na presadzovaní globalizačných tendencií vo svete

B. Clinton:"Cieľom NATO v budúcnosti je nasadiť mierové sily v regiónoch etnických konfliktov a hraničných sporov od Atlantického oceánu po pohorie Ural." Smernica prezidenta USA Clintona č. 13, február 1992

„Na privedenie Jeľcina k moci sme minuli mnoho miliárd dolárov, ale vyplatilo sa nám to viac, ako sme očakávali: vyradili sme politického konkurenta – Rusko zo svetovej politiky a za zanedbateľné ceny sme z Ruska odčerpali 20-tisíc ton medi, 15-tisíc ton hliníka, 2 tisíc ton cézia, berýlia, stroncia a mnohé ďalšie suroviny. „Zisk“ pre USA za privedenie Jeľcina k moci bol viac ako 5700 %.

To sa ešte nikdy v histórii nestalo!". (Posolstvo prezidenta USA B. Clintona „O stave krajiny“ zo 7. februára 1997).

G. Kissinger:
„Kolaps Sovietskeho zväzu je bezpochyby najdôležitejšou udalosťou našej doby a Bushova administratíva preukázala úžasné schopnosti vo svojom prístupe k tomuto problému...“

„Uprednostním chaos a občiansku vojnu v Rusku pred tendenciou zjednotiť ho do jediného, silného, centralizovaného štátu.“

Britský premiér John Major:
„Úlohou Ruska po prehratej studenej vojne je poskytnúť zdroje prosperujúcim krajinám. Ale na to im stačí len 50-60 miliónov ľudí.“

Margaret Thatcherová:
"Na území Ruska je ekonomicky opodstatnené žiť 15 miliónov ľudí, ktorí budú slúžiť pri ťažení ropy a plynu, prípadne v baniach."

Poradca prezidenta USA Zbigniewa Brzezinského:
"Čím menšia bude populácia na tomto území (ZSSR a Rusko), tým úspešnejší bude jeho rozvoj zo strany Západu."
"Slovania - Rusi, Bielorusi, Ukrajinci - sú najvzdornejšie národy na svete. Možno ich zničiť, ale nie dobyť. Preto treba toto semienko zlikvidovať."
"Hitler bol hlúpy chlapec, správal sa otvorene. My nebudeme zanechávať stopy."

Soros:
„Potrebujeme Ukrajinu AKO TORPÉDO VO VOJNE S RUSKOM. Osud občanov tejto krajiny sa nás vôbec netýka.“