Súčasná forma

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Súčasná forma tzv. ukrajinizácie Európy je proces vynútený okolnosťami vojny na Ukrajine. verklíkovanie predstaviteľov Spojených štátov o nevyprovokovanej invázii Ruska je lož. Za súčasný stav sú zodpovedné USA a medzinárodné spoločenstvo, ktoré ho zapríčinili. Rusko už len reagovalo spôsobom, ktorý nie je pre ľudstvo prijateľný, ale faktom zostáva, že Rusko iné východisko proti agresii USA a NATO ani nemalo.

Vojnová tragédia na Ukrajine bola zapríčinená organizáciou farebného prevratu Američanmi, lokálnou vojnou Ukrajiny proti jej východným častiam s následkom cca 15000 obetí, neschopnosťou medzinárodného spoločenstva a jeho organizácií realizovať Minské dohody, rozkrádaním nerastného bohatstva Ukrajiny Západom, dlhodobou militarizáciou Ukrajiny Západom na čele s USA na údajnú obranu, vrátane podpory neonacistických zoskupení na Ukrajine, vojenskej prípravy neonacistov na Ukrajine, ale i v Nemecku, Kanade, USA, zločineckými výskumami USA na Ukrajine, zameranými na vývoj biologických zbraní a ich skúšky na ukrajinských obyvateľoch s podozrením aj na iné bývalé štáty ZSSR atď. Toto je len stručný výpočet hlavných zločinov, ktoré predchádzali vojne – a všetky sa udiali v réžii USA. S jediným cieľom – zničiť Rusko.

Pritom je možné na základe súčasného diania predpokladať, že ak sa Európa nespamätá a neprestane robiť americkú prostitútku, hrozí reálna vojna medzi Európou a Ruskom. Následkom tejto katastrofálnej situácie niet divu, že Ukrajinci začali utekať do zahraničia. Európska únia registruje 3,3 milióna utečencov do EÚ a Moldavskej republiky. Podľa dát inštitúcie OSN pre utečencov UNHCR je ich počet v celej Európe necelých 6 miliónov. Z toho do Ruska odišlo okolo 1,75 milióna utečencov (ruské zdroje uvádzajú o milión viac).

Zaujímavým údajom je, že od začiatku konfliktu použilo hraničné priechody z Ukrajiny takmer desať miliónov osôb a smerom na Ukrajinu cca 3,8 milióna osôb. Pritom od 17. júna do 16. júla predstavovali vstupy na Ukrajinu nárast milión osôb! Týmto informáciám by sa mali venovať bezpečnostné zložky Slovenska, lebo tieto údaje niečo nasvedčujú. Môže ísť o časté prechody Ukrajincov s cieľom vývozu čiernych finančných prostriedkov, čierny obchod so zbraňami, iný čierny obchod na relácii vývoz – dovoz (drogy a iné návykové látky), iné nekalé praktiky v rámci cezhraničného pohybu. U nás už boli medializované prípady týchto nekalých praktík, avšak bez politickej a bezpečnostnej odozvy, ktorá by takýmto praktikám zabránila.

Vláda SR po začatí vojenského konfliktu na Ukrajine prijala tzv. iniciatívne opatrenia o zabezpečení zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Medzi otázkami adresovanými vláde boli: Ako je zaistená bezpečnosť občanov SR? Medzi prichádzajúcimi Ukrajincami môžu byť ľudia, ktorí sa dopúšťajú kriminálnej činnosti na území svojej vlasti. Ako je zabezpečená ich previerka a bezúhonnosť? Je prechod cez hranice umožnený aj iným migrantom ako ukrajinským? Ako sa v súvislosti s pandemickou situáciou robia na hraniciach previerky ich zdravia – testovanie, očkovanie a pod.? Neohrozí to zdravie našich občanov?

Odpoveď z Ministerstva vnútra SR bola nasledovná: „SR umožňuje vstup na svoje územie všetkým osobám, ktoré unikajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Pri vstupe na územie SR je u každého vykonávaná hraničná kontrola a vstup je zaznamenaný v národnom informačnom systéme (NIS). Pokiaľ osoba nad 18 rokov nemá potrebné cestovné doklady, je preverená v Schengenskom informačnom systéme prostredníctvom odtlačkov prstov, jej odtlačky sú evidované v NIS Migra a preverené v európskom systéme EURODAC. Zároveň podľa medzinárodných záväzkov platí zásada nediskriminácie utečencov. Pokiaľ ide o možnosť vstupu na naše územie ako priamo susediacej bezpečnej krajiny, uplatňuje sa rovnaký prístup k štátnym príslušníkom Ukrajiny, ako aj štátnym príslušníkom iných tretích krajín prichádzajúcim z územia Ukrajiny.“

Zaznamenali sa prípady prenášania nelegálnych finančných prostriedkov vo vysokých čiastkach alebo zbraní. Migranti z iných krajín prešli na Ukrajinu, a následne do SR. Spolupráca s ukrajinskou stranou je nedostatočná. Nevieme totiž zistiť, či utečenec má za sebou nejakú kriminálnu minulosť a či ju nebude páchať aj na Slovensku. Vyššie uvedené previerky to nemôžu zistiť. V čase pretrvávajúceho (po)pandemického šialenstva zaráža, že „na osoby vstupujúce na územie SR z územia susedného štátu, v ktorom boli vystavené ohrozeniu vnútroštátneho alebo medzinárodného ozbrojeného konfliktu, sa nevzťahujú karanténne opatrenia ani registrácia na e-hranica“.

Uvedené negatíva svedčia o prekvitaní čierneho obchodu a iných nelegálnych aktivít ukrajinskými občanmi s vysokou pravdepodobnosťou vo veľkom rozsahu, pretože bezpečnostné zložky vzhľadom na nečinnosť im takéto aktivity umožňujú. Ešte šťastie, že Slovensko hrá v tomto prípade pravdepodobne iba úlohu tranzitnej krajiny. V Nemecku, Česku, Poľsku, ale aj u nás a v iných cieľových krajinách Ukrajincov už zaznamenali násilné trestné činy vrátane vrážd. A aj napriek týmto signálom slovenská polícia spí a jednoducho nemá situáciu pod kontrolou.

Z hľadiska bezpečnosti slovenských občanov si polícia neplní svoje úlohy voči vlastným obyvateľom a ani úlohy, ktoré vláda prijala vo svojom programovom vyhlásení. Utečencom treba pomôcť, ak túto pomoc ozaj potrebujú. Previerky občanov Ukrajiny však v tomto smere pravdepodobne neprebiehajú na dostatočnej úrovni. Západ a USA vyhrocovaním situácie na Ukrajine nielenže zvyšuje riziko vojny medzi Ruskom a Európou podľa plánu USA, ale definitívne ani nemajú záujem riešiť ochranu životov občanov Ukrajiny – či už na Ukrajine alebo v iných štátoch, kam Ukrajinci utiekli. Pre nich nie sú dôležité životy, ale územie Ukrajiny, z ktorého budú môcť zaútočiť na Rusko.

AUTOR: Ivan Štubňa