• : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

ŠARIŠ ŠE ŠMEJE

Šariš še šmeje
––––––––––––

... Dostala sa mi do rúk kniha od Imra Šrubkara „ Šariš še šmeje“ , napísaná formou klapancií (vlastným menom Imrich Szeghy).

Čo sú to tie klapancie? Zalovil som na internete a tu je odpoveď:

SPRÁVA ZO ZADADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 11.02.2011

Správa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 11.02.2011
----------------------------------------------------------------------------

.... Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo v piatok po obede o 14 hod. podľa predloženého programu, v ktorom som žiadal doplniť jeden bod - prerokovanie VZN č. 1/2008 a jeho dodatkov, hlavne cenník poplatkov za hrobové miesta. Priestor som dostal až v bode „Rôzne“.

Potom nasledoval sľub prvého náhradníka na poslanca do obecného zastupiteľstva

ODPOVEĎ ANONYMA Z OcÚ

Odpoveď anonyma z OcÚ
--------------------------------

.... keďže sa do 10 dni neobjavila na stránke obce zápisnica z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ale iba uznesenie, tak som o to požiadal žiadosťou ......

Žiadosť o sprístupnenie informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov

Meno, priezvisko :*: Ing. Ladislav KOKOŠKA

Adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa* : Hlavná 127, 082 12 Kapušany

mail: kokoska@stonline.sk

Obsah žiadosti:

ZNOVA SME SA ZVIDITEĽNILI

Znova sme sa zviditeľnili
-------------------------------

Kde a ako ?
... No predsa negatívne v novinách Korzár zo dňa 3.2.2010 v článku „V parlamente sa začal boj o platy starostov“, ktorý nájdete na tejto adrese:

http://korzar.sme.sk/c/5749595/v-parlamente-sa-zacal-boj-o-platy-starost...

Nájdete tu aj plát nášho starostu:

• Jozef Pribula (Smer-SD), Kapušany: 2 457 eur.............. (omylom je tam uvedený Ján)

SPRÁVA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Správa z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ)
----------------------------------------------------------------------------

Konalo sa presne do 30 dni po voľbách, teda 27.12.2010 o 17 hod. na obecnom úrade s programom, ktorý bol dopredu oznámený a bol aj zverejnený na stránke obce.

Digitálne Vianoce

Digitálne Vianoce
----------------------

Nájdete na:

> http://www.youtube.com/watch?v=GkHNNPM7pJA&feature=player_embedded
>

Pekné sviatky praje

Ing. Ladislav Kokoška

Bazilika svätého hrobu

Bazilika svätého hrobu
-----------------------------

... Jeden môj priateľ mi poslal link na Baziliku svätého hrobu v Jeruzaleme, ktorý si nechcem nechať len pre seba, ale dám ho k dispozícií všetkým návštevníkom tejto stránky.

Keď si ho spustíte, tak sa budete cítiť ako by ste boli priamo vo vnútri baziliky.

Bazilika Svätého hrobu - chrám ležiaci v časti Jeruzalema, kde bol podľa kresťanskej tradície Ježiš ukrižovaný, pochovaný a neskôr vstal z mŕtvych - je hlavným miestom veľkopiatkovej liturgie.

Návod na obsluhu:

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB

MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA V KAPUŠANOCH VYHLASUJE VÝSLEDKY
VOLIEB DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A NA STAROSTU OBCE
........................................................................................................

V obci Kapušany sme zistili tieto výsledky:

- počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov............... 1644
- počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb ...................... 1116

Percento účasti ......................................................67,88 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

KANDIDÁT NA STAROSTU OBCE

STRATEGICKÝ PROGRAM - ú p l n ý

Strategický program
--------------------------

...V prílohe uvádzam strategická program pre našu obec pre najbližšie roky.

Tento program sa tvorí postupne a radi budeme akceptovať návrhy a názory všetkých, ktorí chcú prispieť k jeho tvorbe. Zatiaľ je to len pracovný materiál a nosné témy o ktorých si myslíme, že sú pre rozvoj našej obce dôležité.
Prispejte a vytvoríme spoločne ucelenú koncepciu rozvoja našej obce, postavenú na racionálnych a reálnych základoch.
Ďakujem Vám.

Ing. Ladislav KOKOŠKA, CSc.

V Kapušanoch: 26.11.2010

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBU STAROSTU OBCE KAPUŠANY

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Kapušany
-------------------------------------------------------------------------

... Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce Kapušany, ktoré sa budú konať 27.novembra 2010
nájdete na adrese:

http://www.kapusany.sk/wp-content/vyhlasenie-kandidatury-pre-volby-staro...

Kapušany: 14.10.2010

VYHLASENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBY POSLANCOV OcZ OBCE KAPUŠANY

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OcZ obce Kapušany
---------------------------------------------------------------------------------

... Zoznam kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Kapušanoch, ktoré sa budú konať 27. novembra 2010 nájdete na tejto adrese:

http://www.kapusany.sk/wp-content/vyhlasenie-kandidatury-pre-volby-posla...

Kapušany: 14.10.2010

OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO - zápisnice

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
--------------------------------------------------------------

.... Aj naďalej na stránke www.kapusany.info budeme uverejňovať všetky zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Začali sme s tým ako prvý a nikto nás už nepredbehne. Zápisnice totiž patria k najviac otváraným článkom našej stránky.

Občania sa zaujímajú o celý priebeh zasadnutia nielen o prijaté uznesenie, ktoré nájdu na obecnej nástenke (na nástenke by mala byť celá zápisnica z obecného zastupiteľstva, nielen uznesenie).

V SME - o Cigánoch

V SME o Cigánoch - výborná reakcia
--------------------------------------------

Milí priatelia a známi,

konečne začínajú ľudia odkladať strach a začínajú veci menovať

správnymi názvami a presne cielenými slovami. Pánu prednostovi v Bardejove

patri veľký obdiv, že konečne popísal problematiku a problematických, inými

slovami povedané neprispôsobivých občanov Slovenska a myslím si, že nielen

Slovenska, tak ako to bolo potrebne popísať a pomenovať už dávno. Dúfam, že

ĎALŠIE ZÁPISNICE

V prílohe prikladám zápisnice z posledných dvoch zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kapušanoch.

Ing. Ladislav KOKOŠKA
V Kapušanoch: 29.10.2010

ZBYTOČNÁ NEHODA

Zbytočná smrť

... Štvorprúdovka na Prešovskej ulici si vyžiadala ďalšiu obeť. Je to už tuším deviata obeť od jej zriadenia. Na nefunkčnom prechode pre chodcov bol večer dňa 8.9.2010 zrazený osobným autom s bratislavskou poznávacou značkou náš občan Alojz Farkaš.

... Nehoda sa stala za podivných okolnosti. Verejné osvetlenie na Prešovskej ulici nebolo funkčné, už niekoľko dni a semafor na prechode pre chodcov už dva dni nefungoval. Keby všetko fungovalo tak ako ma, určite by k nehode nedošlo. Sám šofér priznal, že chodca za tmy nevidel.

PODVOD, ALEBO VYPOČÍTAVOSŤ?

Podvod, alebo vypočítavosť.

... Po obci už minulého roku v auguste sa začali šíriť reči o tom, že súčasný starosta obce Ing. Jozef Pribula, ktorý do volieb kandidoval, ako nezávislý kandidát s podporou KDH a SDKÚ sa zrazu stal členom vládnucej strany SMER.

Vtedy už zabudol na svojich voličov z KDH a SDKÚ, ktorí mu dali svoj hlas. Je to len jeden z jeho ďalších podvodov tento ráz na vlastných voličoch, pretože už ich zrejme nepotrebuje.

Prečo to urobil?

CIKÁNI VE ŠVÝCARSKU

Cikáni ve Švýcarsku

Vrátil jsem se ze 6 denní studijní cesty ve Švýcarsku.
Je tam také hodně cikánů, ale vidíte, na rozdíl od nás, jak tvrdě pracují.

Jak mi Renata, majitelka 2 hotelů a členka městské rady, u které jsem byl sdělila, mají tuto m o t i v a c i :
a/ podporu v nezaměstnanosti jen po odpracování souvisle 5 let bez delšího přerušení,
b/ odmítnutí práce - žádná podpora.
c/ ztráta zaměstnání vlastní vinou - absence, požití alkoholu na pracovišti - žádná podpora.

ZOSUV POD HRADOM

ZOSUV POD HRADOM
... Veľa občanov, s ktorými sa stretávam ma oslovilo, aby som sa vyjadril, čo si myslím o zosuve svahu pod hradom, aký mám na to názor a čo sa dialo so svahom počas môjho pôsobenia na obecnom úrade?

SEDEM ĽUDÍ SO PSOM SA TLAČÍ V JEDNEJ MIESTNOSTI !

Sedem ľudí so psom sa tlačí v jedinej miestnosti!

Sedemčlenná rodina Švecovcov je jednou z tých, ktoré museli pred dvoma mesiacmi opustiť svoj dom v Kapušanoch pre zosuv pôdy. Odvtedy už bývali všelikde. Napokon skončili v miestnom kapušianskom klube dôchodcov, kde sú už šiesty týždeň. Rodina s piatimi deťmi a psom sa tlačí v jednej miestnosti.

DEJINY SLOVÁKOV

Dejiny Slovákov

Pravdu možno potláčať, ale nie zničiť (Veritas premitur, non opprimitur).

Slovákom genetici v máji 2010 jednoznačne potvrdili, že sú rekordérmi etnickej dlhovekosti a autenticity.

Vyše 80% dnešnej populácie Slovenska zdedilo gény po svojich predkoch, ktorí žili v strednej Európe už pred 8 000 rokmi, teda v mladšej dobe kamennej - v neolite.

PROTEST PROKURÁTORA

Protest prokurátora

....Tak už tu máme tretí protest prokurátora pre obec Kapušany, ktorú zastupuje navonok súčasný starosta obce Jozef Pribula.

Za čo ?
No predsa za neposkytovanie informácií podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Ešte v vo februári 2010 som požiadal obec o sprístupnenie nasledovných informácií :

1. Všetky výdavky čerpané v rámci položky :

VÝDAVKY OBCE V ROKOCH 2007 - 2010

Výdavky 2007 - 2010

...Na základe zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám som vyžiadal z obecného úradu všetky výdavky obce za roky 2007 – 2010.

Po ich preštudovaní zistite, na čo obec každoročne míňala peniaze v čase, keď ich bolo dostatok a aké boli priority rozvoja obce pre súčasné obecné zastupiteľstvo.

Najväčšie výdaje obce v roku 2007 (nad 50 000.-Sk):

• Aka servis s.r.o. – nákup kopírky ........................................... 100 769.-Sk

ODPOVEĎ NA LIST - NKÚ

Odpoveď na list - NKÚ

... Na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v Bratislave som sa obrátil so žiadosťou o vykonanie kontroly hospodárenia Obce Kapušany s majetkom obce za obdobie od roku 2007 až po súčasnosť ako aj ďalších náležitosti.

V uvedenom liste som položil niekoľko otázok podľa nasledovných bodov:

1. Pýtam sa, ako je možné uzavrieť leasingovú zmluvu a kúpu auta za cca 400-tisíc korún, keď to nebolo odsúhlasené uznesením obecného zastupiteľstva ?

ZÁPLAVY, ZOSUVY A REALITA

Záplavy, zosuvy a realita

... Na webe ma zaujal článok mladej slečny z Nižnej Myšle, ktorá prežila podobnú tragédiu ako sa stala v našej obci. Článok, ktorý uvádzam v prílohe, verne zobrazuje konanie štátnych orgánov, novinárov a politikov.

V Kapušanoch: 15.7.2010

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Opatrovateľská služba

... V našej obci prestala fungovať s novým vedením obecného úradu, ktoré uznesením č.36/2007 jednoducho opatrovateľskú službu zrušilo aj keď obec ju musela prevziať, v rámci prenesených kompetencií, zo zákona z VÚC Prešov.

... Napísal som preto zopár listov na Okresnú prokuratúru v Prešove a napokon na Generálnu prokuratúru v Bratislave, ktorá mi dala za pravdu a obci Kapušany bolo adresované
u p o z o r n e n i e - p r o k u r á t o r a v zmysle § 28 ods. 1 zák. 153/2001 Z.z. o prokuratúre.

PYRRHOVO VÍŤAZSTVO

Pyrrhovo víťazstvo

... Pyrrhovo víťazstvo je slovné spojenie, ktoré vyjadruje formálne víťazstvo alebo úspech, ktoré v skutočnosti vo svojich dôsledkoch žiadnym v í ťa z s t v o m alebo úspechom nie je.
Tak je to aj v prípade výstavby rómskej osady v Kapušanoch. Už pred dvomi rokmi som protestoval voči vydaniu stavebného povolenia na jej výstavbu na Krajskom stavebnom úrade v Prešove.

Z Á P I S N I C E

Z Á P I S N I C E - z obecných zastupiteľstviev

... Keďže na oficiálnej internetovej stránke obce a ani na obecnej nástenke nenájdete zápisnice z konania obecných zastupiteľstiev, tak som v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadal o ich sprístupnenie.

Nájdete ich v prílohách tohto článku za roky 2007, 2008, 2009 a 2010.

... Po ich prečítaní zistite čim sa zaoberalo súčasné obecné zastupiteľstvo a aké problémy riešili počas tohto volebného obdobia.

Ing. Ladislav KOKOŠKA
V Kapušanoch: 24.6.2010

AKO JE TO SO SNS ?!

... Dostal sa mi k rukám článok, ktorý ma zaujal a preto ho uvádzam v prílohe ako celok.
Je to stanovisko Okresnej organizácie SNS v Prešove s ohľadom na pomoc mestám a obciam v predchádzajúcom volebnom období.

Ing. Ladislav KOKOŠKA
V Kapušanoch: 15.6.2010

VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR V KAPUŠANOCH

Výsledky volieb do NR SR v Kapušanoch

Číslo, Názov strany alebo hnutia......................Počet hlasov

1 - Európska demokratická strana .................... 26
2 - ÚNIA – strana pre Slovensko........................ 15
3 - Strana rómskej koalície – SRK....................... 0
4 - Paliho kapurková, veselá politická strana..... 11
5 - Sloboda a solidarita...................................... 85
6 - Strana demokratickej ľavice.......................... 25
7 - Strana maďarskej koalície............................. 0

Syndikovať obsah