Archív tvorcu

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

NÁVRH NA ZMENU VZN č. 1/2008

Návrh na zmenu VZN č. 1/2008 a jeho dodatkov
------------------------------------------------------------
... Na minulom zastupiteľstve som žiadal zmeniť VZN č. 1/2008 a jeho dodatky, hlavne cenník poplatkov za hrobové miesta tj. dodatok č. 4/2010 a pýtal som na základe čoho sú u nás také vysoké poplatky, keď mnohé podobné obce majú ďaleko nižšie poplatky a napr. v 100 - tisícovej Žiline sú poplatky polovičné ako v Kapušanoch a naša obec má iba 2067 obyvateľov?

ZNOVA SME SA ZVIDITEĽNILI

Znova sme sa zviditeľnili
-------------------------------

Kde a ako ?
... No predsa negatívne v novinách Korzár zo dňa 3.2.2010 v článku „V parlamente sa začal boj o platy starostov“, ktorý nájdete na tejto adrese:

http://korzar.sme.sk/c/5749595/v-parlamente-sa-zacal-boj-o-platy-starost...

Nájdete tu aj plát nášho starostu:

• Jozef Pribula (Smer-SD), Kapušany: 2 457 eur.............. (omylom je tam uvedený Ján)

Digitálne Vianoce

Digitálne Vianoce
----------------------

Nájdete na:

> http://www.youtube.com/watch?v=GkHNNPM7pJA&feature=player_embedded
>

Pekné sviatky praje

Ing. Ladislav Kokoška

STRATEGICKÝ PROGRAM - ú p l n ý

Strategický program
--------------------------

...V prílohe uvádzam strategická program pre našu obec pre najbližšie roky.

Tento program sa tvorí postupne a radi budeme akceptovať návrhy a názory všetkých, ktorí chcú prispieť k jeho tvorbe. Zatiaľ je to len pracovný materiál a nosné témy o ktorých si myslíme, že sú pre rozvoj našej obce dôležité.
Prispejte a vytvoríme spoločne ucelenú koncepciu rozvoja našej obce, postavenú na racionálnych a reálnych základoch.
Ďakujem Vám.

Ing. Ladislav KOKOŠKA, CSc.

V Kapušanoch: 26.11.2010

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBU STAROSTU OBCE KAPUŠANY

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Kapušany
-------------------------------------------------------------------------

... Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce Kapušany, ktoré sa budú konať 27.novembra 2010
nájdete na adrese:

http://www.kapusany.sk/wp-content/vyhlasenie-kandidatury-pre-volby-staro...

Kapušany: 14.10.2010

VYHLASENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBY POSLANCOV OcZ OBCE KAPUŠANY

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OcZ obce Kapušany
---------------------------------------------------------------------------------

... Zoznam kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Kapušanoch, ktoré sa budú konať 27. novembra 2010 nájdete na tejto adrese:

http://www.kapusany.sk/wp-content/vyhlasenie-kandidatury-pre-volby-posla...

Kapušany: 14.10.2010

PUSTÉ POLE

Pusté pole

... Áno, tak to vyzerá na našom cintoríne vďaka vyrezaniu všetkých stromov. Určite starú lipu bolo treba odstrániť ale tuje okolo cesty nikomu neprekážali. Na stromovú alej z tují, ktorú nám cudzí závideli, už môžeme len spomínať.

Takže ďalší úspech súčasného vedenia obce je „Pusté pole“ na cintoríne.

Kto za to môže ? No samozrejme starosta obce a nikto iný, ktorý rozhodnutie o výrube drevín podpísal. Treba si ale uvedomiť, že to urobil na základe správy komisie, ktorá o tom rozhodla.

PRÁVO NA INFORMÁCIE

Právo na informácie

... Právo na informácie je u nás garantované ústavou a rôznymi medzinárodnými dokumentmi o ľudských právach už od začiatku deväťdesiatych rokov. Dlho však neexistoval právny predpis, ktorý by toto právo vyšpecifikoval a komplexne ustanovil podmienky, spôsob a postup, akým možno právo na informácie využiť.

2. Čl. 26 Ústavy SR
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(2) Každý má právo slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez
ohľadu na hranice štátu.

Kapušany - referát

KAPUŠANY - referát

História: Názvy obce:

-villa Kapy (1248)
-Capi, Kapy, Kopy (1332-1335)
-podľa maďarských strážcov hraníc (maď. kapu-brána)
-rôzne iné názvy od mena Kapy
-Kapušany (1773)

1248- prvá písomná zmienka o Kapušanoch v dohode kráľa Bela s jágerským biskupom ohľadom desiatkov.

1249- najstaršia správa o Kapušianskom hrade (hrad Tubul).

1715- Uhorský snem rozhodol, že hrad je odsúdený na zánik a jeho majiteľka Eva Gergalakyová ho musí podpáliť.

1837- prvýkrát použitá obecná pečať.

Syndikovať obsah