Články a komentáre

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

ZADLŽENÁ OBEC - DODATOK

ZADLŽENÁ OBEC - DODATOK

... To, že hospodárenie obce Kapušany nie je v najlepšej kondícii, dokazujú aj údaje uvedené na portály www.obce.ineko.sk, na ktorý som len nedávno natrafil.

Na tomto portáli nájdete údaje o všetkých 2930 slovenských obciach a o 8 vyšších územných celkoch za roky 2006 - 2013.

Ide o štyri druhy údajov:
• administratívno - geografické údaje,
• vstupné finančné ukazovatele,
• indikátory finančnej stability,
• finančné zdravie.

Zaregistrovanie kandidáta na starostu obce

p1p1 ... S kandidátkou na poslancov obecného zastupiteľstva som podal aj kandidátku na starostu obce za koalíciu politických strán
" Slovenská národná strana, NOVA, Slovenská kresťanská a demokratická únia - Demokratická strana a Strana demokratického Slovenska"
pre:
... Ing. Ladislava KOKOŠKU, CSc.

Kapušany: 26.9.2014

Zaregistrovanie kandidátov na poslancov

... Za koalíciu politických strán " Slovenská národná strana, NOVA a Stranu demokratického Slovenská" som zaregistroval týchto kandidátov na poslancov:

1. František BLAŠKO, nar. 22.12.1964, bytom: Nová štvrť 37, 08212 Kapušany, povolanie: SZČO

2. Ing. Mária BLAŠKOVÁ, nar. 19.12.1961, bytom: Nová štvrť 37, 08212 Kapušany, povolanie: ekonómka

3. Vladimír MERTINKO, nar. 13.4.1958, bytom: Prešovská 478/12, 08212 Kapušany, povolanie: SZČO

4. Ľubomír SOPIRA, nar. 6.12.1968, bytom: Hlavná 56, 08212 Kapušany, povolanie: vodič

KTO JE OBČAN - dodatok

Uverejňujem článok z mojej mailovej pošty:

Dobrý deň pán Kokoška'

Posielam Vám dodatok k článku "Kto je občan" ?

V januári 2013 sme uverejnili na stránke "www.kapusany.info" článok o nehoráznom sa správaní pána Pribulu pri budovaní prečerpávacieho diela pred rodinným domom číslo 226 (pri Ladianke - pred mostom na Bardejov). Od tejto doby uplynulo skoro dva roky.

Nevýhodná zmluva

Nevýhodná zmluva

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.03.2013 bola schválená veľmi nevýhodná zmluva pre našu obec o výkone správy majetku s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Košice.
Jednoducho povedané obec dala kanalizáciu do správy (prenájmu) Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. z a d a r m o. Čiže vodárenská spoločnosť bude prevádzkovať kanalizáciu v obci na dobu neurčitú a obec nebude mať žiadny príjem z jej prenájmu.

Kto je občan ???

Kto je občan ???

...Dávam na stránku článok od občanov obce Kapušany, ktorí sú nespokojní hlavne s konaním starostu obce ako aj s konaním servilných poslancov obecného zastupiteľstva.

Článok nájdete v prílohe.

Reakcia na článok v obecných novinách

Reakcia na článok v obecných novinách

... Pred Vianocami sa mi dostali do rúk obecné noviny, ktoré svojím obsahom neprispeli k pokojnej atmosfére vianočných sviatkov a veľa občanom zdvihli hladinu adrenalínu v krvi. Hlavne článok „Centrum sociálnych služieb nebude“ od autora (JZ), ktorý sa boji alebo hanbí podpísať celým menom, ale všetci vieme, že ide o Jána Zemčáka – prednostu obecného úradu. Zámerne neuvádzam jeho titul, lebo ani on v novinách neuviedol moje dva tituly.

Kto je to prednosta ?

Bojkotujte nákupy vajec a vydržte !!!

Předmět: FW: Bojkotujte nákupy vajec a vydržte !!!!!!!
Datum: Thu, 29 Mar 2012 08:48:36 +0200

Předmět: Vejce a jak jednoduše na to.

Posílej to dál ať seslušný občan připojí. Položme si otázku kde
se najednou vzaly ty miliony vajec?Zdražení vajec je další z mnoha fíglů
českých mafiánů a bossů tahajících za drátky naší zkorumpované loutkové
vlády v případě vajec zejména za drátky všehoschopného velmi všestranně
kvalifikovaného ve bývalého hasiče Petra Bendla odchovance socialismu

PETÍCIA - OBČANOV

Petícia občanov
-------------------

.. Včera som odovzdal na OcÚ v Kapušanoch "Petíciu občanov za zníženie poplatkov za hrobové miesta" v našej obci.

Petíciu podpísalo viac ako 220 občanov obce.

... Podľa zákona 85/1990 o petičnom práve je obec, ktorá petíciu prijala, povinná posúdiť jej obsah a do 30 dní písomne odpovedať tomu, kto ju podal alebo tomu, kto zastupuje členov petičného výboru.
V odpovedi uvedie stanovisko k obsahu petície a spôsob jej vybavenia.

Ing. Ladislav KOKOŠKA
Kapušany: 22.06.2011

P E T Í C I A - O B Č A N O V

P E T Í C I A - O B Č A N O V
za zníženie poplatkov za hrobové miesta
________________________________

... My, občania obce Kapušany, žiadame znížiť poplatky za hrobové miesta, ktoré boli prijaté schválením dodatku č. 4/2010 k VZN 1/2008. Schválne poplatky sú v porovnaní s rovnako veľkými obcami alebo aj niektorými mestami až dva krát vyššie.

KTO ZAVÁDZA OBČANOV ???

Kto zavádza občanov ?
__________________

... Cez víkend som navštívil obecný cintorín a hneď na bráne som našiel tento oznám:

.
.
.
.
.
.
.
Neznalý človek si ani nevšimne, že zákon č. 470/2005, na ktorý sa v uvedenom ozname odvolávajú, už 5 mesiacov neplatí. Takže na základe neplatného zákona Vás vyzývajú k uzatvoreniu nájomných zmlúv na hrobové miesta.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

SPRÁVA ZO ZASADNUTIA OcZ ZO DŇA 15.4.1011

Správa zo zasadnutia OcZ zo dňa 15.4.1011
___________________________________

... Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí čítajú moju stránku a čakali na správu z posledného zasadnutia, že píšem až dnes z dôvodu pracovnej vyťaženosti pri skončení školského roka.

MAIL Z ČIECH

... Dostal som nasledovný mail od svojho priateľa z Českej republiky, ktorý je minimálne na zamyslenie. Keďže autor požaduje jeho šírenie, tak som ho skopíroval a dal na svoju stránku:

Autorem následujících slov je údajně Dr. Emanuel Tanay, známý a vysoce uznávaný psychiatr. Muž, jehož rodina patřila před druhou světovou válkou k německé aristokracii, vlastnil řadu průmyslových podniků a nemovitostí.

ŠVAJČIARI A ICH RIEŠENIE RÓMSKEJ OTÁZKY

Švajčiari a ich riešenie rómskej otázky (zaujímavý postreh)
--------------------------------------------------------------------------

Vrátil som sa zo 6-dňovej študijnej cesty vo Švajčiarsku.

Je tam tiež veľa Rómov, ale ako vidíte, u nás tvrdo pracujú,
vysvetlila mi Renáta, majiteľka 2 hotelov, členka mestskej rady, u ktorej som bol.

Majú túto motiváciu:
Podporu v nezamestnanosti len po odpracovaní 5 rokov súvisle bez dlhšieho prerušenia.
Odmietnutie práce - žiadna podpora.
Strata zamestnania vlastnou vinou - absencia, požitie alkoholu na

ŠARIŠ ŠE ŠMEJE

Šariš še šmeje
––––––––––––

... Dostala sa mi do rúk kniha od Imra Šrubkara „ Šariš še šmeje“ , napísaná formou klapancií (vlastným menom Imrich Szeghy).

Čo sú to tie klapancie? Zalovil som na internete a tu je odpoveď:

SPRÁVA ZO ZADADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 11.02.2011

Správa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 11.02.2011
----------------------------------------------------------------------------

.... Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo v piatok po obede o 14 hod. podľa predloženého programu, v ktorom som žiadal doplniť jeden bod - prerokovanie VZN č. 1/2008 a jeho dodatkov, hlavne cenník poplatkov za hrobové miesta. Priestor som dostal až v bode „Rôzne“.

Potom nasledoval sľub prvého náhradníka na poslanca do obecného zastupiteľstva

ODPOVEĎ ANONYMA Z OcÚ

Odpoveď anonyma z OcÚ
--------------------------------

.... keďže sa do 10 dni neobjavila na stránke obce zápisnica z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ale iba uznesenie, tak som o to požiadal žiadosťou ......

Žiadosť o sprístupnenie informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov

Meno, priezvisko :*: Ing. Ladislav KOKOŠKA

Adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa* : Hlavná 127, 082 12 Kapušany

mail: kokoska@stonline.sk

Obsah žiadosti:

SPRÁVA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Správa z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ)
----------------------------------------------------------------------------

Konalo sa presne do 30 dni po voľbách, teda 27.12.2010 o 17 hod. na obecnom úrade s programom, ktorý bol dopredu oznámený a bol aj zverejnený na stránke obce.

Bazilika svätého hrobu

Bazilika svätého hrobu
-----------------------------

... Jeden môj priateľ mi poslal link na Baziliku svätého hrobu v Jeruzaleme, ktorý si nechcem nechať len pre seba, ale dám ho k dispozícií všetkým návštevníkom tejto stránky.

Keď si ho spustíte, tak sa budete cítiť ako by ste boli priamo vo vnútri baziliky.

Bazilika Svätého hrobu - chrám ležiaci v časti Jeruzalema, kde bol podľa kresťanskej tradície Ježiš ukrižovaný, pochovaný a neskôr vstal z mŕtvych - je hlavným miestom veľkopiatkovej liturgie.

Návod na obsluhu:

OBECNÉ ZASTUPITEĽTVO - zápisnice

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
--------------------------------------------------------------

.... Aj naďalej na stránke www.kapusany.info budeme uverejňovať všetky zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Začali sme s tým ako prvý a nikto nás už nepredbehne. Zápisnice totiž patria k najviac otváraným článkom našej stránky.

Občania sa zaujímajú o celý priebeh zasadnutia nielen o prijaté uznesenie, ktoré nájdu na obecnej nástenke (na nástenke by mala byť celá zápisnica z obecného zastupiteľstva, nielen uznesenie).

V SME - o Cigánoch

V SME o Cigánoch - výborná reakcia
--------------------------------------------

Milí priatelia a známi,

konečne začínajú ľudia odkladať strach a začínajú veci menovať

správnymi názvami a presne cielenými slovami. Pánu prednostovi v Bardejove

patri veľký obdiv, že konečne popísal problematiku a problematických, inými

slovami povedané neprispôsobivých občanov Slovenska a myslím si, že nielen

Slovenska, tak ako to bolo potrebne popísať a pomenovať už dávno. Dúfam, že

ĎALŠIE ZÁPISNICE

V prílohe prikladám zápisnice z posledných dvoch zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kapušanoch.

Ing. Ladislav KOKOŠKA
V Kapušanoch: 29.10.2010

ZBYTOČNÁ NEHODA

Zbytočná smrť

... Štvorprúdovka na Prešovskej ulici si vyžiadala ďalšiu obeť. Je to už tuším deviata obeť od jej zriadenia. Na nefunkčnom prechode pre chodcov bol večer dňa 8.9.2010 zrazený osobným autom s bratislavskou poznávacou značkou náš občan Alojz Farkaš.

... Nehoda sa stala za podivných okolnosti. Verejné osvetlenie na Prešovskej ulici nebolo funkčné, už niekoľko dni a semafor na prechode pre chodcov už dva dni nefungoval. Keby všetko fungovalo tak ako ma, určite by k nehode nedošlo. Sám šofér priznal, že chodca za tmy nevidel.

PODVOD, ALEBO VYPOČÍTAVOSŤ?

Podvod, alebo vypočítavosť.

... Po obci už minulého roku v auguste sa začali šíriť reči o tom, že súčasný starosta obce Ing. Jozef Pribula, ktorý do volieb kandidoval, ako nezávislý kandidát s podporou KDH a SDKÚ sa zrazu stal členom vládnucej strany SMER.

Vtedy už zabudol na svojich voličov z KDH a SDKÚ, ktorí mu dali svoj hlas. Je to len jeden z jeho ďalších podvodov tento ráz na vlastných voličoch, pretože už ich zrejme nepotrebuje.

Prečo to urobil?

CIKÁNI VE ŠVÝCARSKU

Cikáni ve Švýcarsku

Vrátil jsem se ze 6 denní studijní cesty ve Švýcarsku.
Je tam také hodně cikánů, ale vidíte, na rozdíl od nás, jak tvrdě pracují.

Jak mi Renata, majitelka 2 hotelů a členka městské rady, u které jsem byl sdělila, mají tuto m o t i v a c i :
a/ podporu v nezaměstnanosti jen po odpracování souvisle 5 let bez delšího přerušení,
b/ odmítnutí práce - žádná podpora.
c/ ztráta zaměstnání vlastní vinou - absence, požití alkoholu na pracovišti - žádná podpora.

ZOSUV POD HRADOM

ZOSUV POD HRADOM
... Veľa občanov, s ktorými sa stretávam ma oslovilo, aby som sa vyjadril, čo si myslím o zosuve svahu pod hradom, aký mám na to názor a čo sa dialo so svahom počas môjho pôsobenia na obecnom úrade?

SEDEM ĽUDÍ SO PSOM SA TLAČÍ V JEDNEJ MIESTNOSTI !

Sedem ľudí so psom sa tlačí v jedinej miestnosti!

Sedemčlenná rodina Švecovcov je jednou z tých, ktoré museli pred dvoma mesiacmi opustiť svoj dom v Kapušanoch pre zosuv pôdy. Odvtedy už bývali všelikde. Napokon skončili v miestnom kapušianskom klube dôchodcov, kde sú už šiesty týždeň. Rodina s piatimi deťmi a psom sa tlačí v jednej miestnosti.

DEJINY SLOVÁKOV

Dejiny Slovákov

Pravdu možno potláčať, ale nie zničiť (Veritas premitur, non opprimitur).

Slovákom genetici v máji 2010 jednoznačne potvrdili, že sú rekordérmi etnickej dlhovekosti a autenticity.

Vyše 80% dnešnej populácie Slovenska zdedilo gény po svojich predkoch, ktorí žili v strednej Európe už pred 8 000 rokmi, teda v mladšej dobe kamennej - v neolite.

VÝDAVKY OBCE V ROKOCH 2007 - 2010

Výdavky 2007 - 2010

...Na základe zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám som vyžiadal z obecného úradu všetky výdavky obce za roky 2007 – 2010.

Po ich preštudovaní zistite, na čo obec každoročne míňala peniaze v čase, keď ich bolo dostatok a aké boli priority rozvoja obce pre súčasné obecné zastupiteľstvo.

Najväčšie výdaje obce v roku 2007 (nad 50 000.-Sk):

• Aka servis s.r.o. – nákup kopírky ........................................... 100 769.-Sk

ODPOVEĎ NA LIST - NKÚ

Odpoveď na list - NKÚ

... Na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v Bratislave som sa obrátil so žiadosťou o vykonanie kontroly hospodárenia Obce Kapušany s majetkom obce za obdobie od roku 2007 až po súčasnosť ako aj ďalších náležitosti.

V uvedenom liste som položil niekoľko otázok podľa nasledovných bodov:

1. Pýtam sa, ako je možné uzavrieť leasingovú zmluvu a kúpu auta za cca 400-tisíc korún, keď to nebolo odsúhlasené uznesením obecného zastupiteľstva ?

Syndikovať obsah