Oznamenie stanoviska ministerstva OcÚ a občanom

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Ing. Jozef PRIBULA
Hlavná 104/6 082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch : 20.7.2007

Vec : Sťažnosť- opatrovateľská služba

Dňa 30.03.2007 som Vám zaslal pripomienku k uzneseniu č. 36/2007, ktorým ste od 1.5.2007 zrušili opatrovateľskú službu v celom rozsahu.

Keďže ste mi doteraz na moju pripomienku neodpovedali, taktiež neodpovedal ani kontrolór obce, bol som nútený obrátiť sa na iné inštitúcie.

V prílohe prikladám stanovisko na predmetnú otázku od Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR v Bratislave zo dňa 10.7.2007, v ktorom sa na záver konštatuje, že zrušiť výkon „opatrovateľskej služby“ a „zbaviť sa“ pôsobnosti, resp. zodpovednosti zo strany obce za poskytovanie opatrovateľskej služby nie je možné (Príloha 1).

Obec v rámci fiškálnej decentralizácie dostáva od 1. januára 2005 daňové prijmi aj na výkon opatrovateľskej služby.

Takže ešte posledný krát Vás žiadam o zrušenie uznesenia č. 36/2007 a obnovenie poskytovania opatrovateľskej služby.
V opačnom prípade som rozhodnutý obrátiť sa hoci aj na Generálnu prokuratúru SR v predmetnej veci, tak ako mi to radí pracovníčka z MPSVR SR v Bratislave (Príloha 2).

S pozdravom

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.

Prílohy : 1. Zrušenie opatrovateľskej služby - stanovisko 2. Odpoveď z MPSVR SR

Na vedomie:
- Alojz ZBOROVJAN
- Vojtech DZURICA
- Helena ONDOVÁ
- Anna KOSZWAROVÁ
- Milan PEŠTA
- Margita JUHOVÁ
- Anna KOKOŠKOVÁ