Stratený rok 2007

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Stratený rok

Uplynul rok 2007 a z pohľadu prísunu finančných prostriedkov z cudzích zdrojov považujem za stratený rok pre našu obec.

Čo považujeme za cudzie zdroje finančných prostriedkov ?
Sú to všetky iné zdroje peňazí, ktoré sa podarí získať pre obec mimo rozpočtových zdrojov, ktoré obec dostáva v rámci podielových daní právnických a fyzických osôb.

Ďalej sú to peniaze získane z rôznych fondov, ktoré vypisujú ministerstva SR.
Je to napr. enviromentálny fond, ktorý poskytuje finančné prostriedky na :

- Ovzdušie
- Vodovody
- Odpady
- Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
- Ochrana prírody a krajiny
- Protipovodňové opatrenia

V roku 2007 dostali finančné prostriedky okrem iných miest a obci napr. aj tieto obce v našom okolí :

- Svinia Prešov ČOV a kanalizácia 2 000 000.- Sk
- Terňa Prešov Kanalizácia a stavebné úpravy ČOV 4 400 000
- Demjata Prešov Demjata - vodovod I. etapa 3 800 000
- Proč Prešov Proč, verejný vodovod 5 000 000
- Pušovce Prešov Úprava toku a odvodnenie pozemnkov Pušovce 2. stavba - časť úprava toku 5 700 000
- Raslavice Bardejov ČOV a kanalizácia obce Raslavice 4 100 000

Za môjho pôsobenia na obecnom úrade sme roku 2006 sme z enviromentálneho fondu dostali na kanalizáciu v obci 4,1 milióna korún. Urobili sme kanalizáciu na Požiarnickej ulici, na ulici Pod hradom a na časti Hlavnej ulice.
V roku 2007 obec z uvedeného fondu nedostala ani korunu, takže sa nepoložil ani meter kanalizácie a nepokračovalo sa v protipovodňových opatreniach na území obce.

Každý rok je možné získať z MF SR dotácie :
- na individuálne potreby obce,
- z odvodu z hazardných hier.

Taktiež sme v roku 2006 dostali z MF SR v rámci uvedených dotácii 300 000.-Sk, ktoré sme použili na výstavu malej telocvične v základnej škole.

Z bežných rozpočtových finančných prostriedkov obec môže robiť iba bežnú údržbu (natieranie plotov a zábradlí, čistenie parku a pod.), v roku 2007 nezačala v obci žiadna väčšia investičná akcia .
Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.