Požiadavka na doplnenie informácií

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Potvrdzujem prijatie informácií, ale stále ste neodpovedali na moje otázky :

·uznesenie č. 71/2007

Ocz berie na vedomie plnenie rozpočtu za 1. polrok 2007 a schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2007 podľa predloženého návrhu.

- schválili ste úpravu rozpočtu na rok 2007, tj. úpravu platného rozpočtu schváleného na začiatku roka 2007.
- žiadam o sprístupnenie návrhu úpravy rozpočtu na rok 2007,
pri úprave rozpočtu musí byť spracovaný písomný návrh úpravy položkovite na každú upravovanú položku, nemôžu sa položky presúvať na základe komentára !

Obec je rozpočtovou organizáciou a rozpočet je základný dokument na financovanie potrieb obce v príslušnom roku.
Vidím, že zmeny rozpočtu nie sú v súlade s rozpočtovými pravidlami pre samosprávu.
Je to samozrejme v prvom rade povinnosťou starostu a ekonómky pripraviť návrh zmeny rozpočtu na predpísanom formulári a predložiť to zastupiteľstvu na schválenie.
Keďže ste nedodržali predpísaný postup, tým ste porušili rozpočtové pravidla a mal by sa o to zaujímať v prvom rade aj kontrolór obce,
alebo sa o to budú zaujímať iné kontrolné orgány.

Úpravu rozpočtu na rok 2007 podľa predloženého návrhu, ktorý bol schválený uznesením č. 71/2007 som zatiaľ neobdŕžal .

·uznesenie č. 90/2007 a tiež uznesenie č.136/2007

- žiadam o sprístupnenie výšky odmeny v slovenských korunách, ktoré sa vyplatili cez pokladňu obce a nezahmlievajte to čiastkami v percentách.

Starosta dostal vyplatenú odmenu v slovenských korunách, takže žiadam zverejnenie schválených čiastok uznesením č. 90/2007.

Z platu starostu si dokážem vypočítať jeho odmenu, ale v rámci zákona 212 O verejnom prístupe k informáciám to žiadam túto
informáciu sprístupniť od Vás.

Na záver konštatujem, že je to už môj tretí a posledný pokus o získanie informácií podľa uvedeného zákona. Pri opätovnom neposkytnutí požadovaných informácií sa už obrátim na vyššie orgány.

Dávam Vám uvedené na vedomie .

S pozdravom

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.

V Kapušanoch : 30.01.2008