Dve krčmy

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Dve krčmy

Tak to sme tu ešte nemali. Dve krčmy v kultúrnom dome (KD), aj taký môže byť výsledok práce súčasného starostu a obecného zastupiteľstva.

Jedná krčma, ktorú v súčasnosti prevádzkuje náš občan, vznikla po rekonštrukcii kultúrneho domu v priestoroch, s ktorými bolo na takú činnosť počítané už v rámci projektu KD. Uvedený pán ale dostal výpoveď z týchto priestorov z mne neznámych dôvodov. Žeby preto, že zmluvu o prenajme sme podpísali my dvaja a uvedené zastupiteľstvo ničí všetko, čo bolo urobené v rokoch 2003-2006 ? Veď prvým krokom nového vedenia obce bolo vypovedanie všetkých dovtedy platných zmlúv, teda tých, ktoré bolo možné vypovedať.

A druhá krčma vznikla na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva z dôvodu, že v obci po 15 hod. nie je možnosť dostať teplé jedlo. Akoby toto bola jediná starosť obecného zastupiteľstva vyplývajúca zo zákona o obecnom zriadení. Takú úlohu v uvedenom zákone, ale nenájdete. Krčma vznikla v priestoroch bývalej knižnice a kuchynky v KD a tým sa odobrala možnosť občanom usporiadať si rodinné akcie v KD vo vlastnej réžii, alebo za pomoci prvej krčmy.

Prečo používam názov „krčma“. No preto, že tá prvá vznikla za môjho pôsobenia na obecnom úrade a niektorí občania tomu tak hovorili, napr., že som zvýšil počet krčiem v obci z päť na šesť a tak podobne. Pohostinné zariadenie v kultúrnom dome málo svoj význam pre občanov, ktorí sa mohli osviežiť po akciách usporiadaných v KD. Ďalej občania využívali jej služby pri rôznych životných jubileách, alebo rodinných stretnutiach. K tomu bol zakúpený aj servis v hodnote 100-tisíc korún.

Takže teraz máme dve pohostinné zariadenia v jednej budove, teda v budove kultúrneho domu, ktorý má slúžiť predovšetkým pre kultúrne potreby obce, pre klubovú činnosť mladých a starších občanov atď. .

Prečo je to tak ?

Odpoveď hľadajte na Obecnom úrade v Kapušanoch u terajšieho starostu, alebo Vám ju dajú aj poslanci obecného zastupiteľstva.

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.

V Kapušanoch : 20.5.2008