Tajně uniklý projev generálního tajemníka Trilaterální komise z prosincové konference v Bruselu

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Tajně uniklý projev generálního tajemníka Trilaterální komise z
prosincové konference v Bruselu, který nám umožní pochopit mnohé z
dnešních světových událostí.

Vážení kolegové
Dnešní před novoroční společné zasedání všech tří skupin Trilaterální
Komise je příležitostí zamyslet se nad cestou, kterou jsme se prošli od roku
1973. Hlavně v čase, kdy díky nesmírnému úsilí našich lidí rozmístěných na
všech důležitých postech v po celém světě, stojíme před konečným cílem,
kterým je dobudování celosvětové vlády pod naší kontrolou! Proto mi dovolte
připomenout i těch, kteří se nedožili tohoto nádherného okamžiku, ale kteří
rozhodujícím způsobem přispěli k našemu vítězství, které je na dosah ruky a bez
kterého bysme nemohli dosáhnout našich cílů.

Po prvé, rád bych vzpomenul na otce zakladatele, Davida Rockefellera,
který položil další pilíř našeho chrámu bratrství hned po druhé světové válce,
stavějící na bývalých vizích pokroku a lidskosti.
Už jsou to tři roky, co nás David opustil ve věku 102 let, ale jsem
přesvědčený, že by byl hrdý na to, jak důsledně se jeho vize programu do roku
2022 realizovala. Evropské hnutí, v jakém byl David po druhé světové válce, se
nyní stalo plnohodnotnou vládou celého evropského kontinentu. Naše Evropská
komise, na čele Evropské unie, se stala skutečnou nadnárodní vládou nad
evropskými národy, jejich vliv se postupně vytrácí, až se úplně ztratí a budou
nahrazené populací nového typu, jak to navrhuje další z našich velkých
vizionářů gróf Coudenhove-Kalergi.

Bohužel, operace „Výměna“, která se začala v plném rozsahu v roce 2015 s
cílem přemístit milióny migrantů na evropský kontinent do roku 2030,
logisticky a finančně zabezpečená Evropskou komisí, evropskými vládami a
nadnárodními institucemi, byla narušená nezvládnutou prací našich kolegů v
střední Evropě. Takže by jsem chtěl vyzdvihnout práci našich německých,
francouzských, španělských a jiných divizí na starém kontinentě, které odvedli
skvělou práci v této operaci, je potřebné kriticky zhodnotit středoevropskou a
také i britskou divizi.

Neschopnost svrhnout Orbánovu vládu v Budapešti, a také odstranění
Kaczynského ve Varšavě nás stáli nejen opoždění harmonogramu plánovaných
změn, ale i velké úsilí o odstranění těchto potenciálních ohnisek odporu. Proto
důrazně varuji naše kolegy ve Varšavě a Budapešti, aby co nejdříve napravili
situaci vzhledem na blížící se moment velkého resetu a změny, které s tím
souvisí, jako se to podařilo v Bratislavě a jak pevně věřím se tak stane budoucí
rok v Praze.

Samostatnou kapitolou je selhání britské divize, která nejenže nedokázala
zabránit odchodu Británie z Evropské unie, ale i přes obrovské investice do
změn dramaticky prohrála pobrexitové volby. Tyto zkušenosti, použijeme u
prezidentských voleb ve Washingtonu, nás donutili přijmout mimořádné
opatření na zlomení odporu reakčních sil, které v poslední době opět zdvihli
hlavy. Opatření, které byli spuštěné již v lednu 2020, mají za cíl urychlit blížící
se procesy globálních změn.

Operace Pandemie vrátila iniciativu tento rok zpět do našich rukou. Mimo
politického a ekonomického chaosu, které nám v kombinaci s už
sofistikovanými předvolebními manipulacemi, které vedli k odstranění Donalda
Trumpa, nám pomohli upevnit situaci a udělat další významný krok na naší
cestě k úplné kontrole planety. Všechny předcházející operace, jako je 9/11
World Trade Center a arabské jaro, budou působit jako nevinné hry ve světle
začátku Velky Global Reset.

Úplné označení a registrace všech obyvatel bude důležitým krokem k
upevnění světa pod naší kontrolou. Tímto způsobem bysem chtěl poděkovat
všem, kteří přispěli k tomuto úspěchu.

Mimo naší zdravotní komise (WHO), jsou to především naše souvisící
lékařské korporace a mladí kreativci, kteří uvedli celý Problém C-19 do života, a
způsobili tak chaos, na kterém můžeme vybudovat krásný nový svět. Po znovu
ovládnutí mocenských pák ve Washingtonu od ledna budoucího roku budeme
schopní účinně znovu spojit naše síly a soustředit se na konečné řešení našeho
úhlavního protivníka, Putinova Ruska.

Mimo lékařské a finanční sekce budou naše loajální tajné služby i nadále
zapojené do operace, která bude probíhat po dobu celého budoucího roku.
Specifická situace, která panuje v konsolidaci s Čínou, o které bude informovat
předseda naší čínské sekce, jako i o podrobnostech moskevské operace vás bude
informovat hlavní komisař naší sekce v Rusku.

Jsem přesvědčený, že stejně jako s operací C-19 byl tento rok pro nás
mimořádně úspěšný i pokud jde o finanční zisky našich kontrolovaných
korporací, následující rok bude úspěšnější, a položí základy konečného
sjednocení.

Musíme mít vždy na paměti, že až když se podaří zlomit odpor v Moskvě a
na některých dalších místech bude naše vítězství kompletní. Až když národní
státy konečně zmizí, budeme schopní účinně zavést velkou transformaci lidstva,
abysme dokončili velkou transformaci, které základy položili naši předchůdci,
kteří byli schopni zorganizovat několik dalších změn od francouzské revoluce,
včetně obou světových válek, které nás posunuli vpřed do světa humanity a
pokroku.

Nemůžeme mít malé cíle. Až budou zpátečníci eliminovaní, bude čas na
skutečnou práci, která bude znamenat úplnou přeměnu celého lidstva, jako jsme
ho doteď poznali. Egoistické tužby anebo podlehnutí nebezpečnému
křesťanského kultu bude nahrazené osvobozením lidí od minulých stereotypů.
Klasická rodina na prvním místě. Brzo přestane existovat a bude nahrazená
volnými variabilními svazky bez pohlavní ukotvenosti. Feministické a rodové
hnutí jsou jen předvojem dalekosáhlých změn v nejintimnější oblasti člověka, ke
kterým nové lidstvo pod naším vedením neochvějně směřuje. Tato nová kultura,
které prvé výhonky už možno s uspokojením sledovat v současných trendech
světového šoubyznisu, přirozeně absorbuje všechny prvky míšení kultur a
vzájemného obohacovaní, t.j. anihilace. Multikulturalizmus se stane skutečností,
protože míšení kultur je základem celého procesu.

Nové osvobozené lidstvo, kterého počet se výrazně sníží v důsledku naší
probíhající operace C-19 a jeho dalších mnohem hlubších procesů, bude
znamenat narození nového člověka a přípravu cesty pro vstup vyšších entit do
našeho časoprostoru. Jen to úplně změní tvář světa, jak ho poznáme. Nesmíme
zapomínat, že tento metafyzický cíl je skutečným důvodem, pro který napínáme
naše síly.

S potěšením vám oznamuji, že naši vědci, kteří pracují na této úloze, dosáhli
tento rok mimořádné úspěchy. Tento rok bylo izolované rekordní množství
antihmoty, která je základným prvkem pro začátek další fáze těchto procesů.
Cesta, kterou jsme prošli, nebyla jednoduchá, neobešla se bez problémů. K
budování nové společnosti jsme přistupovali v nepříznivých mezinárodních
podmínkách, ale díky našim spolupracovníkům umístněným na důležitých
pozicích v politice, médiích, korporacích a kultuře, se nám podařilo dosáhnout
současný stav.

Máme vítězství na dosah ruky.
Nenechejme si ho vzít, a do nového roku 2021 vykročme sebevědomě a s
odvahou.

Projev generálního tajemníka v EU, z kterého mrazí.
POSÍLAT DÁL, AŤ SE LIDI UŽ KONEČNĚ PROBEROU Z NAIVITY!!!!

https://www.ireporter.cz/2021/01/20/dokument-tajne-unikly-projev-general...