80

80

Minister životného prostredia Ladislav Mikloš otvára spolu s predsedom družstva Ing. Vladimírom Palšom kogeneračnú jrdnotku na PD Kapušany