• : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

SÚHLASÍM A PRETO UVEREJŇUJEM

*Súhlasím a preto preposielam !!! *****

*My, občania Slovenskej republiky, naliehavo žiadame Vládu SR, aby
neposkytovala SOCIÁLNE DÁVKY ZADARMO!!! *****

* Ale aby od týchto poberateľov soc. dávok požadovala aspoň minimum, a síce
základný poriadok a čistotu v obydliach a v okolí týchto obydlí a aspoň
priemernú starostlivosť o svojich potomkov. Pod touto priemernou
starostlivosťou rozumieme, že dieťa aspoň priemerne čisté PRAVIDELNE
navštevuje školu a hoci so štvorkami prechádza do vyššieho ročníka. *****

Žiadajú zníženie poplatkov za hrobové miesta

...Dnes vyšiel článok v novinách Prešovský Korzár, ktorý nájdete na tejto adrese:

http://korzar.sme.sk/c/5954193/ziadaju-znizenie-poplatkov-za-hrobove-mie...

V Kapušanoch: 27.06.2011

Austrália hovorí „NIE“ už druhý krát

... nájdete v prílohe.

Kapušany: 22.06.2011

PETÍCIA - OBČANOV

Petícia občanov
-------------------

.. Včera som odovzdal na OcÚ v Kapušanoch "Petíciu občanov za zníženie poplatkov za hrobové miesta" v našej obci.

Petíciu podpísalo viac ako 220 občanov obce.

... Podľa zákona 85/1990 o petičnom práve je obec, ktorá petíciu prijala, povinná posúdiť jej obsah a do 30 dní písomne odpovedať tomu, kto ju podal alebo tomu, kto zastupuje členov petičného výboru.
V odpovedi uvedie stanovisko k obsahu petície a spôsob jej vybavenia.

Ing. Ladislav KOKOŠKA
Kapušany: 22.06.2011

EUROPSKÁ SUPERBAKTÉRIA - E. cola

Zdroj: http://www.naturalnews.com/032622_ecoli_bioengineering.html

Vynořují se lékařské soudní důkazy, že evropská superbakterie E. coli byla
vyrobena bioinženýrsky, aby zabíjela lidi

6. června 2011, Mike Adams

Překlad: OrgoNet

Hra s obviňováním zeleniny nadále pokračuje v celé EU, kde superodolný kmen
e. coli postihuje pacienty a plní nemocnice v Německu, ale naprosto nikdo
nemluví o tom, jakým kouzlem se e. coli mohla stát odolnou vůči osmi různým

SMUTNÁ PRAVDA O MLIEKU

Smutná pravda o mlieku
____________________
- preberám zaujímavý článok z mojej pošty ......

26.02.08 Dr. Robert M. Kradjian

"MLIEKO". Už len slovo samotné vzbudzuje dobrý pocit. "Čo tak dať si veľký
pohár mlieka?" Naposledy ste možno túto otázku počuli od niekoho, komu na
vás záleží, a iste ste ocenili jeho ponuku dať si mlieko. Všetky záležitosti týkajúce sa jedla a hlavne mlieka, sú obklopené emocionálnymi a kultúrnymi faktormi.

UMENIE RIADIŤ

Umenie riadiť
___________

... Preberám článok zo Stálej konferencie Panslovanskej únie, ktorá sa konala 8. mája 2011 a podrobnejšie informácie nájde aj na www.pansu.sk .
Celý článok nájdete v prílohe.

Ing. Ladislav Kokoška
Kapušany: 03.06.2011

P E T Í C I A - O B Č A N O V

P E T Í C I A - O B Č A N O V
za zníženie poplatkov za hrobové miesta
________________________________

... My, občania obce Kapušany, žiadame znížiť poplatky za hrobové miesta, ktoré boli prijaté schválením dodatku č. 4/2010 k VZN 1/2008. Schválne poplatky sú v porovnaní s rovnako veľkými obcami alebo aj niektorými mestami až dva krát vyššie.

KTO ZAVÁDZA OBČANOV ???

Kto zavádza občanov ?
__________________

... Cez víkend som navštívil obecný cintorín a hneď na bráne som našiel tento oznám:

.
.
.
.
.
.
.
Neznalý človek si ani nevšimne, že zákon č. 470/2005, na ktorý sa v uvedenom ozname odvolávajú, už 5 mesiacov neplatí. Takže na základe neplatného zákona Vás vyzývajú k uzatvoreniu nájomných zmlúv na hrobové miesta.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

NAŠA KOALÍCIA

Od môjho priateľa som dostal prezentáciu s týmto výstižným názvom, ktorú nájdete v prílohe.

NELEPIŤ ČIAROVÝ KÓD ???

Nelepiť čiarový kód !!!!- Pošli ďalej ale najprv prečítaj !
____________________________________________

* Predmet: *: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Vylepšené praktiky ŠtB - sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Dnes mi na adresu môjho trvalého bydliska priniesol sčítací komisár * sadu "fízlovských" tlačív * .

Prečo fízlovských? Dobre si pozrite všetky dokumenty a tlačivá, ktoré dostanete:

A: ÚDAJE O OBYVATEĽOVI
B: ÚDAJE O BYTE (ak vlastníte byt)
C: ÚDAJE O DOME (ak vlastníte dom)

SPRÁVA ZO ZASADNUTIA OcZ ZO DŇA 15.4.1011

Správa zo zasadnutia OcZ zo dňa 15.4.1011
___________________________________

... Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí čítajú moju stránku a čakali na správu z posledného zasadnutia, že píšem až dnes z dôvodu pracovnej vyťaženosti pri skončení školského roka.

LIST pre IVETU

...v prílohe.

OD ČECHA Z KANADY

FAKT NEBUDU NASRÁN...

Už se Vám/nám vracejí !

Zpráva od Čecha, trvale žijícího v Kanadě:

Naši romští spoluobčané už zase skoro všichni odjíždějí zpět do ČR.

JE ISLAM HROZBOU?

Je Islam hrozbou ?

Autorem následujících slov je Dr. Emanuel Tanay, známý a vysoce uznávaný psychiatr; muž, jehož rodina patřila před druhou světovou válkou k německé aristokracii, vlastnil řadu průmyslových podniků a nemovitostí. Když byl tázán, kolik Němců bylo skutečnými nacisty, odpověděl způsobem, který může být určující pro náš postoj k fanatizmu:

"Existuje kriminalita Cigánov alebo nie?"

Toto v telke nebudú dávať nikdy...

http://www.youtube.com/watch?v=3jiZYEoW_ks

DISKRIMINÁCIA „ BIELYCH „ NA SLOVENSKU

DISKRIMINÁCIA „ BIELYCH „ NA SLOVENSKU

Ďalší článok od môjho priateľa na aktuálnu tému nájdete v prílohe.

Kapušany: 03.04.2011

BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA

Budúcnosť Slovenska
---------------------------

-- "Cigánsky problém existuje" - treba nahlas povedať to, čo si všetci len šuškajú - že cigáni predstavujú veľmi vážny problém nášho regiónu, že systém (pod čím sa rozumie vláda, samospráva, polícia) tento problém buď nevie, alebo nechce riešiť a že namiesto toho bojuje proti takým ľuďom,
ktorí na cigánsky problém upozorňujú. Toto je predsa postavené na hlavu!

REALITA SÚČASNOSTI ...

Realita súčasnosti ...
--------------------------

Ryba, jedlo žobrákov, ako sa niekedy na bratislavskom trhovisku hovorilo sa stala luxusnou lahôdkou.

Kuracie zadky, ktoré sme hádzali psom sa začali predávať s kúskom chrbta v honosnom balení s hrabákmi a krkmi ako delikatesa.

Kvalitnú vodu z vodovodu, sme vymenili za sladké presýtené žbrndy.

Rohlíky sa scvrkli o polovicu, kyslé mlieko sa nedá doma vyrobiť, pretoževznikne jedna smradľavá odporne zapáchajúca tekutina, ktorú udržíte v ústach len dovtedy, kým ju rýchlo nevypľujete, a to kamkoľvek!

NÁVRH NA ZMENU VZN č. 1/2008

Návrh na zmenu VZN č. 1/2008 a jeho dodatkov
------------------------------------------------------------
... Na minulom zastupiteľstve som žiadal zmeniť VZN č. 1/2008 a jeho dodatky, hlavne cenník poplatkov za hrobové miesta tj. dodatok č. 4/2010 a pýtal som na základe čoho sú u nás také vysoké poplatky, keď mnohé podobné obce majú ďaleko nižšie poplatky a napr. v 100 - tisícovej Žiline sú poplatky polovičné ako v Kapušanoch a naša obec má iba 2067 obyvateľov?

MAIL Z ČIECH

... Dostal som nasledovný mail od svojho priateľa z Českej republiky, ktorý je minimálne na zamyslenie. Keďže autor požaduje jeho šírenie, tak som ho skopíroval a dal na svoju stránku:

Autorem následujících slov je údajně Dr. Emanuel Tanay, známý a vysoce uznávaný psychiatr. Muž, jehož rodina patřila před druhou světovou válkou k německé aristokracii, vlastnil řadu průmyslových podniků a nemovitostí.

ŠVAJČIARI A ICH RIEŠENIE RÓMSKEJ OTÁZKY

Švajčiari a ich riešenie rómskej otázky (zaujímavý postreh)
--------------------------------------------------------------------------

Vrátil som sa zo 6-dňovej študijnej cesty vo Švajčiarsku.

Je tam tiež veľa Rómov, ale ako vidíte, u nás tvrdo pracujú,
vysvetlila mi Renáta, majiteľka 2 hotelov, členka mestskej rady, u ktorej som bol.

Majú túto motiváciu:
Podporu v nezamestnanosti len po odpracovaní 5 rokov súvisle bez dlhšieho prerušenia.
Odmietnutie práce - žiadna podpora.
Strata zamestnania vlastnou vinou - absencia, požitie alkoholu na

ŠARIŠ ŠE ŠMEJE

Šariš še šmeje
––––––––––––

... Dostala sa mi do rúk kniha od Imra Šrubkara „ Šariš še šmeje“ , napísaná formou klapancií (vlastným menom Imrich Szeghy).

Čo sú to tie klapancie? Zalovil som na internete a tu je odpoveď:

SPRÁVA ZO ZADADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 11.02.2011

Správa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 11.02.2011
----------------------------------------------------------------------------

.... Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo v piatok po obede o 14 hod. podľa predloženého programu, v ktorom som žiadal doplniť jeden bod - prerokovanie VZN č. 1/2008 a jeho dodatkov, hlavne cenník poplatkov za hrobové miesta. Priestor som dostal až v bode „Rôzne“.

Potom nasledoval sľub prvého náhradníka na poslanca do obecného zastupiteľstva

ODPOVEĎ ANONYMA Z OcÚ

Odpoveď anonyma z OcÚ
--------------------------------

.... keďže sa do 10 dni neobjavila na stránke obce zápisnica z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ale iba uznesenie, tak som o to požiadal žiadosťou ......

Žiadosť o sprístupnenie informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov

Meno, priezvisko :*: Ing. Ladislav KOKOŠKA

Adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa* : Hlavná 127, 082 12 Kapušany

mail: kokoska@stonline.sk

Obsah žiadosti:

ZNOVA SME SA ZVIDITEĽNILI

Znova sme sa zviditeľnili
-------------------------------

Kde a ako ?
... No predsa negatívne v novinách Korzár zo dňa 3.2.2010 v článku „V parlamente sa začal boj o platy starostov“, ktorý nájdete na tejto adrese:

http://korzar.sme.sk/c/5749595/v-parlamente-sa-zacal-boj-o-platy-starost...

Nájdete tu aj plát nášho starostu:

• Jozef Pribula (Smer-SD), Kapušany: 2 457 eur.............. (omylom je tam uvedený Ján)

SPRÁVA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Správa z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ)
----------------------------------------------------------------------------

Konalo sa presne do 30 dni po voľbách, teda 27.12.2010 o 17 hod. na obecnom úrade s programom, ktorý bol dopredu oznámený a bol aj zverejnený na stránke obce.

Digitálne Vianoce

Digitálne Vianoce
----------------------

Nájdete na:

> http://www.youtube.com/watch?v=GkHNNPM7pJA&feature=player_embedded
>

Pekné sviatky praje

Ing. Ladislav Kokoška

Bazilika svätého hrobu

Bazilika svätého hrobu
-----------------------------

... Jeden môj priateľ mi poslal link na Baziliku svätého hrobu v Jeruzaleme, ktorý si nechcem nechať len pre seba, ale dám ho k dispozícií všetkým návštevníkom tejto stránky.

Keď si ho spustíte, tak sa budete cítiť ako by ste boli priamo vo vnútri baziliky.

Bazilika Svätého hrobu - chrám ležiaci v časti Jeruzalema, kde bol podľa kresťanskej tradície Ježiš ukrižovaný, pochovaný a neskôr vstal z mŕtvych - je hlavným miestom veľkopiatkovej liturgie.

Návod na obsluhu:

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB

MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA V KAPUŠANOCH VYHLASUJE VÝSLEDKY
VOLIEB DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A NA STAROSTU OBCE
........................................................................................................

V obci Kapušany sme zistili tieto výsledky:

- počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov............... 1644
- počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb ...................... 1116

Percento účasti ......................................................67,88 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

Syndikovať obsah