NÁVRH NA ZMENU VZN č. 1/2008

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Návrh na zmenu VZN č. 1/2008 a jeho dodatkov
------------------------------------------------------------
... Na minulom zastupiteľstve som žiadal zmeniť VZN č. 1/2008 a jeho dodatky, hlavne cenník poplatkov za hrobové miesta tj. dodatok č. 4/2010 a pýtal som na základe čoho sú u nás také vysoké poplatky, keď mnohé podobné obce majú ďaleko nižšie poplatky a napr. v 100 - tisícovej Žiline sú poplatky polovičné ako v Kapušanoch a naša obec má iba 2067 obyvateľov?

... Obec doteraz žila bez týchto poplatkov, čo sa sledovalo zavedením takýchto vysokých poplatkov? Veď občania v minulosti platili 500 Sk a 1000 Sk za hrobové miesto na obecnom cintoríne, nebol to tiež poplatok za prenájom hrobového miesta?

... Ďalej súčasné zmluvy o nájme hrobového miesta sú uzatvorené podľa zákon 470/2005 Z.z., ktorý platil iba do 31.12.2010. Od 1.1.2011 platí zákon č.131/2010, ktorý ruší zákon 470/2005 Z.z., teraz je potrebne opraviť všetky zmluvy, ktoré boli uzavreté v tomto roku.

... Záver z prejedania tohto bodu bol taký, že tento návrh bude zaradený do programu na najbližšie zastupiteľstvo a preto predkladám poslanecký návrh na zmenu poplatkov, ktorý som zaslal aj na obecný úrad a nájdete ho v prílohe tohto článku.

... Vaše pripomienky k predloženému návrhu očakávam na: kokoska@stonline.sk

Ing. Ladislav KOKOŠKA
Kapušany: 20.03.2011

PrílohaVeľkosť
VZN o poplatkoch.doc24.5 KB