46

46

Spoločné foto s mons. Alojzom Tkáčom - košický arcibiskup - metropolita, na vrchu Stráž nad Finticami.