Čas na zmenu

Minulý týždeň som podal kandidátku za SNS na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.
V Kapušanoch: 16.09.2018