Čo som urobil v obci v rokoch 2003-2006

 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

2003
- zriadenie spoločnej úradovne pri Obecnom úrade v Kapušanoch,
- prechod pre chodcov so semaforom na Prešovskej ulici,
- dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu,
- pomenovanie názvov ulíc a osadenie orientačných tabúľ,
- dokončenie ČOV + technológia,
- čistenie potokov po povodňach,
- výstavba fontány na námestí sv. Martina,
- inštalácia rozvodnej skrine el. energie pre Rómov,
- technológia do prečerpávačky odpadových vôd ČS 1,
- úprava priestorov na futbalovom ihrisku a v jeho okolí,
- získanie V3S-štabák a vojenskej kuchyne darom z prebytočných
zásob armády SR pre obecný hasičský zbor,
- každoročné usporiadanie „Kapušianských folklórnych dni“.

2004
- kolaudácia ČOV a kanalizácie,
- zaasfaltovanie cesty k cintorínu,
- výstavba kanála na Záhradnej ulici
- parkovisko pri KD,
- odvodňovací kanál v parku,
- výstavba kanála a prečerpavačky ČS 2 na Púchovskej ulici,
- udelenie čestného občianstva obce pánovi dekanovi Jurajovi Macákovi,
- čiastočná výmena okien, rekonštrukcia WC v MŠ a projekt novej MŠ,
- rekonštrukcia sociálnych zariadení na OcÚ,
- získanie 18 počítačov darom od Slovnaftu a.s. pre ZŠ Kapušany,
- bezplatný prístup na internet a otvorenie internetovej miestnosti,
- vydávanie obecných novín „Kapušianský spravodaj“,
- získanie 1 milióna korún darom pre obec od Slovnaftu a.s. po povodni,
- každoročné vybudovanie jednej novej autobusovej zástavky.

2005
- výstavba kanála na Kováčskej ulici,
- presmerovanie starého kanála od bytoviek do novej ČOV,
- výstavba bytovky pre 18 rodín na Záhradnej ulici,
- asfaltovanie ulíc (Tehelná, Kráľovská, Púchovská, Slovenská, Záhradná, Kováčska),
- čistenie potokov a výstavba ochranného valu na Ladianke,
- podpora prehliadky cirkevných zborov v kostole sv. Martina,
- výstavba vodovodu k rómskej osade,
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ,
- odovzdanie obecnej kanalizácie do správy VVS a.s. Košice za výhodných podmienok pre obec,
- výstavba parkoviska pred kultúrnym domom,
- zriadenie verejného prístupu k internetu pred OcÚ,
- výstavba malej telocvične v ZŠ,
- získanie 1,5 milióna korún z európskeho sociálneho fondu.

2006
- výstavba kanála na ulici Pod hradom a na Hlavnej ulici,
- vyrezanie stromov v toku Sekčova, Ladianky, Kapanoša a Trnovského potoka, odstránenie nánosov, úprava sútokov riek,
- osvetlenie kostola sv. Martina,
- čistenie potokov a výstavba ochranného valu na Sekčove,
- výstavba vodovodu ku Mlynu,
- výstavba zvonice na cintoríne,
- asfaltovanie ulíc po výstavbe kanalizácie,
- vybudovanie chodníka pred Jednotou a zaasfaltovanie parkoviska,
- vybudovanie dopravného ihriska v MŠ,
- vybudovanie elektrickej prípojky k novej bytovke a jej dokončenie.

...Najväčším úspechom v týchto rokoch bolo skolaudovanie kanalizačnej siete, ktorá už bola rozostavaná viac ako 10 rokov,
zakúpenie technológie do čističky odpadových vôd a ochrana obce pred povodňami. To sme urobili výstavbou ochranného valu okolo Ladianky a neskôr aj okolo Sekčova. Tieto valy odvtedy už chránia obec pred ďalšími povodňami. Odvtedy už obec nebola postihnutá povodňami.

Ing. Ladislav KOKOŠKA
V Kapušanoch: 01.11.2018