Nové foto nášho hradu

Táto fotografia je z roku 1929. Ja som sa narodil v roku 1955 ale pamätam si ešte Hlavnú ulicu s priekopami po stranách cesty
a s môstikmi do každého dvora. Až keď sa postavila škola, tak bola urobená kanalizácia od školy dole obcou až ku starej mateskej škôlke a následne boli urovené chodníky na Hlavnej ulici.
.
.
.
.
.

Tento záber som našiel na výstave dnes v Maxe a bude súčasťou pripravovanej knihe o pamiatkach na východnom Slovensku.