MUDr. Ján Lakota, CSc.: PODVOD MENOM VAKCÍNA.

VAKCÍNA NECHRÁNI PRED NIČÍM, MÁ NEUVERITEĽNÉ MNOŽSTVO NEŽIADÚCICH ÚČINKOV, KTORÉ KONČIA AJ SMRTEĽNE!

...všetky informácie nájdete v prílohe:
https://cz24.news/mudr-jan-lakota-csc-podvod-menom-vakcina-nechrani-pred...