SLOVENSKO SA POTICHU PRIPRAVUJE NA MOBILIZÁCIU?

Vo verejnosti koluje informácia, že Okresný úrad v Banskej Bystrici (a pravdepodobne aj ostatné okresné úrady) dostal za úlohu vykonať “Komplexné cvičenie k plneniu úloh po vyhlásení vojnového stavu a nariadení mobilizácie ozbrojených síl Slovenskej republiky.”
Okrem tejto úlohy dostali štátne orgány ďalších 25 úloh, ktoré sa týkajú zoznamov mužov podliehajúcich výkonu mimoriadnej a alternatívnej služby, zoznamov ľudí podliehajúcich pracovnej povinnosti, zoznamov subjektov hospodárskej mobilizácie poskytujúcich vecné prostriedky a ubytovanie, zoznamov doručovateľov úradných oznámení atď….

PrílohaVeľkosť
2262652.pdf183.43 KB