Múdre slová … aktuálne myšlienky...

Jonáš Záborský - Slováci
--------------------------------------------------

Báseň napísaná pred asi 150 – timi rokmi.

Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí?
Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí !
Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie,
a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede.

Volia si za vyslanca, koho im rozkážu,
keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu.
Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady?
Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády.

Michal Žvanecký, nestor odeskej satiry a jeho postreh o súčasnej politike.
-------------------------------------------------------------------------------------

Múdri versus hlúpi ľudia.

Svet kedysi riadili múdri ľudia. Bolo to brutálne. Múdri nútili hlúpych, aby sa učili. Pre hlúpych to bolo ťažké.
Teraz svet riadia hlúpi ľudia. Je to spravodlivé, pretože hlúpych je oveľa viac.
Teraz sa tí múdri učia hovoriť tak, aby im tí hlúpi rozumeli.
Ak hlúpi niečo nerozumejú, je to problém múdrych.
Kedysi to boli tí hlúpi, ktorí trpeli. Teraz trpia múdri.
Utrpenie sa zmenšuje, pretože chytrých je čoraz menej.