Starý Prešov

Prešov (maď. Eperjes, nem. Preschau alebo Eperies, rusín. aj ukr. Пряшiв (Prjašiv), rus. Пряшев (Prjašev), poľ. Preszów, lat. Fragopolis alebo Eperiessinum) je krajské mesto ležiace v Prešovskom kraji.

Počtom obyvateľov je Prešov tretie najväčšie mesto na Slovensku. Má štyri katastrálne časti: Prešov, Šalgovík, Solivar a Nižná Šebastová a je metropolou Šariša.

Leží vo východnej časti Slovenska na sútoku riek Torysa a Sekčov v Košickej kotline. Obklopujú ho Slanské vrchy z východu a Šarišská vrchovina zo západu.

Neplatné referendum

Referendum bolo neplatné, bola to vôľa božia.

Od začiatku bolo referendum vyhodenými peniazmi. Prvé dve otázky sa týkali len menšiny, sú riešené zákonmi a tie by platné referendum zakonzervovalo len na 3 roky. Tretia otázka sa už týkala všetkých a bola dosť kontroverzná.

REFERENDUM

Vážení priatelia

Na internete a v denníkoch vidím skôr nesúhlas z referendom. Ale to nie je pravdivý obraz o Slovensku! Podľa prieskumov verejnej mienky tesne po vyzberaní podpisov na podporu referenda sa ukázalo že Slováci a Slovenky sú v drvivej väčšine za odpovede 4x ÁNO na referendové otázky.

Zvážte prosím priložené materiály a možno že vám to pomôže v tom, že tiež odpoviete ako ja 3x ÁNO (jedna referendová otázka bola zrušená ústavným súdom).

Vážení priatelia

Vážení priatelia s rodinami,

prajem Vám a Vašim blízkym po celý nový rok pevné zdravie, šťastie a mnoho príjemných zážitkov

Subject: Pre všetkých milovníkov hudby

Pre všetkých milovníkov hudby ... toto je zrejme najúžasnejší MUSIC E-MAIL
ktorý kedy koloval... Po kliknutí na meno umelca/link si pozrite a vypočujte
najslávnejšie skladby, ktoré sú tam vybrané pre potešenie z počúvania. Užite
si to. *

*1) **Elvis Presley

Vianoce 2014

Prajem vám krásne a veselé Vianoce.
Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu.
Nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda.
Nech pod stromčekom nájdete veľa darčekov, ktoré vás pri srdiečku zohrejú a zažijete chvíle, na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať.

Ladislav KOKOŠKA

Milí priatelia

Milí priatelia,

ďakujem všetkým, ktorí mi dal hlas na starostu obce, alebo aj na poslanca OZ v Kapušanoch. Bolo nás však veľmi málo na to, aby som sa ním stál.

Takže moja ponuka rozvinúť nový program pre našu obec sa odkladá. Asi budeme musieť čeliť ďalšiemu pokračovaniu v betónovaní pomerov na obecnom úrade a porušovaniu územného plánu obce, stavebného zákona ako aj ďalších zákonov, ktoré schválila NR SR .....

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.

VOLEBNÝ PROGRAM

Volebný program pre našu obec

V rokoch 2015-2018 sa budem zasadzovať o:

• zmenu organizačnej štruktúry obecného úradu,
• šetrenie financií vo všetkých oblastiach v prospech investícii pre celú obec,
• rekonštrukciu starej materskej škôlky pre jej nové využitie,
• zníženie poplatkov za hrobové miesta na cintoríne na úroveň okolitých obci,
• prekládku transformátora na Slovenskej ulici,
• pokračovanie budovania chodníkov v obci,
• príhovor starostu alebo zástupcu obce pri pohrebných obradoch,

Ako sa zarábalo na predaji obecného majetku ?

Ako sa zarábalo na predaji obecného majetku ?

Najprv trochu teórie o majetku obce a čo je v zákonoch?

Obecný majetok je aj náš. Všímate si ho, alebo zaujímate sa ako s ním obec nakladá ?
Samospráva obce ma svoj majetok zveľaďovať, zhodnocovať a v celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Je to v Kapušanoch tak?
Využívania obecného majetku upravuje zákon o majetku obcí č. 138/1991, ktorý deklaruje, že orgány obce sú povinné hospodáriť so zvereným majetkom v prospech rozvoja obce a jej občanov ako aj ochrany životného prostredia.

Strategický plán rozvoja obec Kapušany

V prílohe nájdete "Strategický plán rozvoja obce Kapušany " pre roky 2015 -2018.

ZADLŽENÁ OBEC - DODATOK

ZADLŽENÁ OBEC - DODATOK

... To, že hospodárenie obce Kapušany nie je v najlepšej kondícii, dokazujú aj údaje uvedené na portály www.obce.ineko.sk, na ktorý som len nedávno natrafil.

Na tomto portáli nájdete údaje o všetkých 2930 slovenských obciach a o 8 vyšších územných celkoch za roky 2006 - 2013.

Ide o štyri druhy údajov:
• administratívno - geografické údaje,
• vstupné finančné ukazovatele,
• indikátory finančnej stability,
• finančné zdravie.

Video Kapušianskeho hradu v 3D

Študent vytvoril úchvatné VIDEO: Pozrite si Kapušiansky hrad v 3D!

http://presov.dnes24.sk/student-vytvoril-uchvatne-video-pozrite-si-znamy...

Zadlžená obec

Zadlžená obec

Tak ako „Schuster zadlžil Košice, tak Jozef Pribula zadlžil Kapušany“ .

Článok nájdete v prílohe.

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.

Zaregistrovanie kandidáta na starostu obce

p1p1 ... S kandidátkou na poslancov obecného zastupiteľstva som podal aj kandidátku na starostu obce za koalíciu politických strán
" Slovenská národná strana, NOVA, Slovenská kresťanská a demokratická únia - Demokratická strana a Strana demokratického Slovenska"
pre:
... Ing. Ladislava KOKOŠKU, CSc.

Kapušany: 26.9.2014

Zaregistrovanie kandidátov na poslancov

... Za koalíciu politických strán " Slovenská národná strana, NOVA a Stranu demokratického Slovenská" som zaregistroval týchto kandidátov na poslancov:

1. František BLAŠKO, nar. 22.12.1964, bytom: Nová štvrť 37, 08212 Kapušany, povolanie: SZČO

2. Ing. Mária BLAŠKOVÁ, nar. 19.12.1961, bytom: Nová štvrť 37, 08212 Kapušany, povolanie: ekonómka

3. Vladimír MERTINKO, nar. 13.4.1958, bytom: Prešovská 478/12, 08212 Kapušany, povolanie: SZČO

4. Ľubomír SOPIRA, nar. 6.12.1968, bytom: Hlavná 56, 08212 Kapušany, povolanie: vodič

KTO JE OBČAN - dodatok

Uverejňujem článok z mojej mailovej pošty:

Dobrý deň pán Kokoška'

Posielam Vám dodatok k článku "Kto je občan" ?

V januári 2013 sme uverejnili na stránke "www.kapusany.info" článok o nehoráznom sa správaní pána Pribulu pri budovaní prečerpávacieho diela pred rodinným domom číslo 226 (pri Ladianke - pred mostom na Bardejov). Od tejto doby uplynulo skoro dva roky.

Chceš byť poslancom obecného zastupiteľstva ?

...Ak chceš byť poslancom /poslankyňou/ obecného zastupiteľstva, za niektorú politickú stranu alebo nezávislý, tak neváhaj
a ozvi sa na mail: kokoska@stonline.sk

Návrhy na poslancov obecného zastupiteľstva musia byť podané do 21.9.2014.

Ak chceš rozhodovať o dianí v obci, tak máš šancu už len zopár dni.

Ing. Ladislav KOKOŠKA

Bezpečnosť chodcov

Bezpečnosť chodcov na cestách

p1p1

...Určite ste si všimli, že v obci na prechodoch pre chodcov sa objavilo dodatočné osvetlenie. Osvetliť všetky prechody pre chodcov som navrhoval už pred niekoľkými rokmi na obecnom zastupiteľstve.

Jednalo sa o tieto prechody pre chodcov:
- na Prešovskej ulici pri parku, dole pri zástavke a pri Slovenskej ulici,
- na Hlavnej ulici pri Agre, pri kostole a pri základnej škole.

CELÝ SVET V POČITAČI

Pozor, vzácný mail !!!

Klikni na odkaz a cestuj po svete, aj keď už na cestu niektorí nemáme vo vrecku "bubáky"...... !

http://www.topas.sk/oznamy/pekne-geograficke-prezentacie

Dom sociálnych služieb


Už v roku 2008 tu bol návrh na vybudovanie domu sociálnych služieb pod lesom v blízkosti kaplnky (nad starým družstvom).

Takto mal vyzerať čelný pohľad.
.
.
.
.
.

A takto mohol vyzerať bočný pohľad.

.
.
.
.
.
.

Koordinačnú situáciu nájdete v prílohe.

O jeho možnej výstavbe som už písal v roku 2009.

Ing. Ladislav KOKOŠKA

Kapušany: 28.4.2014

Veľkonočné sviatky

Všetkým návštevníkom tejto stránky

prajem

pokojné a pohodové Veľkonočné sviatky.

Ladislav KOKOŠKA

Konečne poriadny návrh

*Konečne poriadny návrh.

Od roku 1950 bolo za investovaných, k začleneniu rómskych spoluobčanov do
väčšinovej spoločnosti, miliardy korún.

Rómovia boli presťahovaní do priemyselných oblastí, na sever bývalej
spoločnej ČSR a to bolo zlé! Riešenie tejto situácie ale existuje.
Ponúknuť Rómom bývanie v Bratislave. Bratislava je totiž to jediné vhodné
miesto na dokončenie toho, čo sa nedarí, viac ako 62 rokov.

*Bratislava môže prispieť ku konečnému vyriešeniu rómskej otázky. Ak majú

Ako sme volili prezidenta v druhom kole

Počet platných hlasov : ...................... 942

Robert FICO ........................................ 290 hlasov.................. 30,78 %

Andrej KISKA ....................................... 652 hlasov.................. 69,21 %

Všetko nájdete na : http://prezident2014.statistics.sk/Prezident-dv/Tabulka14_sk.html

V Kapušanoch: 30.03.2014

Výsledky prezidentských volieb v Kapušanoch po prvom kole

Prebrané zo stránky štatistického úradu SR:

- Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky podľa obcí

http://prezident2014.statistics.sk/Prezident-dv/download-sk.html

Výsledky prezidentských volieb v Kapušanoch nájdete usporiadané v prílohe.

Ing. Kokoška

16.03.2014

Zmarený projekt

Zmarený projekt
...Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v decembri 2013 bol poslancom predložený projekt cezhraničnej spolupráce, ktorého vyhlasovateľom je Úrad vlády a Nórsky finančný mechanizmus. Projekt predkladal riaditeľ školy p. Ručšák. Témou projektu sú ihriska, ktoré by sa realizovali za školou. Obec by mohla v rámci projektu financovať' navrhnuté kultúrne a športové podujatia. Realizácia projektu by trvalá dva roky. Žiadateľom na daný projekt by bola obec, pričom by obec spolufinancovala projekt 15 % z celkového rozpočtu.

Výstavba mešity v Bratislave

Fwd: Nekomentujem .....

Údajne sa chystá v Bratislave výstavba mešity. Zahájenie stavby - máj 2014 (!)

Tak toto sa nedá okomentovať, ak je to pravda.

Občianske združenie Islam na Slovensko v spolupráci s priateľmi
Islamu v Bratislave odkúpili pozemky na výstavbu prvej mešity na Slovensku.

Prvá mešita vznikne na Kammenom námestí pri obchodnom dome.
Výstavba projektu inžiniera Radoslava 'Abdulmesíh bude zahájena v máji 2014.
V budove mešity vznikne taktiež prvá moslimská základná škola. Jej

Šokujúce priznania: Američanmi platení „revolucionári”

Preberám zaujímavý článok z mojej mailovej pošty, ktorý nájdete v prílohe.

TRANSATLANTICKÁ DOHODA AKO ÚTOK NA DEMOKRACIU

Keď si bol Robert Fico v novembri minulého roka vymeniť predvolebnú fotografiu s Barackom Obamom za troch väzňov z Guantánama, prehodil na stretnutí v Bielom dome poznámku, ktorá neprávom zapadla v mediálnom prachu každodennosti: „Slovensko by privítalo čo najrýchlejšie podpísanie dohody TTIP (Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo) medzi USA a EÚ.

Ako systematicky idiotizovať národ?!

Ako systematicky idiotizovať národ?!

V roku 1990 bolo u nás 13 vysokých škôl, na ktorých študovalo 65 tisíc študentov .

V roku 2012 je na Slovensku 38 vysokých škôl , každá z nich má ešte niekoľko
detašovaných pracovísk , 230 tisíc študentov, 38 vysokých škôl - to je 38 rektorov a rektorátov,

140 prorektorov , 140 dekanov a dekanátov , 600 prodekanov , 140 štúdijných oddelení
800 katedier ,420 profesorov , tisíce docentov a odborných asistentov, asistentov, obslužných pracovníkov .

Syndikovať obsah